ZZP in de zorg - Onderneming.nl (2023)

Home » Bedrijf Starten » ZZP in de zorg

ZZP in de zorg - Onderneming.nl (1)

 • Auteur: Mabelle Abraham

  Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 2 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

 • Bijgewerkt op: 23 mei 2023
 • Gecontroleerd op: 23 mei 2023
 • Leestijd: 14 minuten

Steeds meer mensen uit de zorg beginnen als zzp’er voor zichzelf. Waarom is dit aantrekkelijk, wat komt er bij kijken en hoe te beginnen? Om succesvol te zijn als zzp’er in de zorg, is een grondige voorbereiding essentieel. We leggen uit welke stappen genomen moeten worden en wat er geregeld moet worden om dit te bereiken.

Wat doet een zzp’er in de zorg?

Een stapje terug, wat is een zzp’er? De term staat voor Zelfstandige Zonder Personeel, dat betekent dat een zzp’er voor eigen rekening en onder eigen risico opdrachten aanneemt en uitvoert. Een zelfstandig zorgprofessional gaat werken in de zorgsector en biedt zijn of haar diensten aan aan cliënten, zorginstellingen of andere zorggerelateerde organisaties. Een zzp’er in de zorg kan verschillende taken en verantwoordelijkheden hebben, afhankelijk van je specialisatie en expertise. Dit kan onder andere het verlenen van directe zorg aan patiënten, zoals verpleegkundige zorg, therapeutische behandelingen of medische consulten omvatten. Daarnaast kan een zzp’er in de zorg ook betrokken zijn bij administratieve taken, het beheren van dossiers, het coördineren van zorgplannen en het bieden van advies en ondersteuning aan cliënten en hun families. Over het algemeen biedt een zzp’er in de zorg flexibiliteit, onafhankelijkheid en de mogelijkheid om zijn of haar eigen bedrijf te runnen.

Waarom aan de slag als zelfstandige in de zorg?

Er zijn een aantal voordelen die specifiek gelden voor mensen in de zorg. Zo is het binnen deze sector gebruikelijk om veel administratie op de werkvloer te moeten invullen, eenzzp’erhoeft zich hier minder mee bezig te houden. Uiteraard wel met het invullen van het aantal gewerkte uren en het bijhouden van eigen administratie, omdat er niet in loondienst gewerkt wordt. Ook bij gezamenlijke werkoverleggen hoeft een zelfstandige niet altijd aan te sluiten. Hierdoor houden ze meer vrije tijd over voor henzelf of andere zaken. Bekijk alle voor- en nadelen in onderstaand overzicht:

Voordelen

 • Vrije keuze in het aannemen van opdrachten
 • Werktijden zelf in te delen
 • Uurtarief is zelf te bepalen

Nadelen

 • Minder zekerheid van inkomsten
 • Verantwoordelijk voor eigen administratie
 • Geen vast team

Hoe te beginnen als ZZP’er?

Er zijn een aantal stappen die zelfstandigen moeten doorlopen voordat ze daadwerkelijk aan het werk kunnen als ZZP’er. Wij zetten hier alle stappen op een rij. Dit om inzicht te creëren voor mensen binnen de zorg die het zelfstandig ondernemerschap overwegen.

Oriëntatie en planning

Is het wat voor mij?

Iedereen zou er verstandig aan doen om goed na te denken of het zelfstandig ondernemerschap bij hem of haar past. Kwaliteiten die belangrijk zijn bij ZZP in de zorg: Het onderhouden van contacten, verantwoordelijkheid, administratie bijhouden en flexibel kunnen zijn. Een bestaand netwerk is ook handig voor een eventuele opdracht. Dat lijkt wellicht best lastig, maar iedereen kan hierin groeien. Het is handig om op voorhand te kijken naar persoonlijke sterke en zwakke kwaliteiten.

Rechtsvorm kiezen

Een zzp’er moet een rechtsvorm kiezen, dat bepaalt onder welke juridische bedrijfsvorm een zelfstandige werkt. Dit heeft invloed op onder meer belastingen en aansprakelijkheid. Een voorbeeld hiervan is een besloten vennootschap (bv), maar de meeste zzp’ers starten een eenmanszaak.

ZZP in de zorg - Onderneming.nl (2)

Zzp’er of freelancer is geen rechtsvorm op zich, denk hier over na vóór de inschrijving

(Video) Zzp’ers in de zorg in tien minuten | VvAA

Inschrijven KvK

Zodra de keuze is gemaakt om aan de slag te gaan als zzp’er in de zorg, is eeninschrijving in het Handelsregistervan KVK de eerste stap. Dit is een verplichte stap voor alle zelfstandige ondernemers. Na deze inschrijving bij de KvK zal er automatisch een registratie als ondernemer plaatsvinden bij de Belastingdienst. Na de inschrijving is een zzp’er vrij om te beginnen.

Als de knoop eenmaal is doorgehakt, is het zaak om een ondernemingsplan te schrijven. Hierin wordt het plan van ondernemen beschreven, de financiële verwachting en de algehele basis van de onderneming. Voor ondernemers is dit over het algemeen een fijne stok achter de deur, omdat er teruggevallen kan worden op een concept. Welke opdracht is aan te nemen en welke niet? Een goed ondernemingsplan verhoogt de slaagkans van de onderneming zodat het verlenen van zzp zorg een haalbare realiteit blijft. Belangrijk voor een zzp’er in de zorg is ook om na te denken hoe hij of zij bekwaam blijft, in de regel dienen zij aan bijvoorbeeld de wet kwaliteit te voldoen zodat goede zorg gewaarborgd blijft. De inspectie gezondheidszorg houdt toezicht op de regels zodat van ondeskundige zorgverleners geen sprake is.

Startlocatie

Als zzp’er in de zorg is het mogelijk om gebruik te maken van een locatie, bijvoorbeeld in het geval van een zelfstandige chiropractor of masseur. Er dient dan een plek gehuurd te worden. Veel zzp’ers kiezen er echter voor om vanuit huis te werken. Dit verschilt erg per zorgtype, zorgsector en het individuele ondernemingsplan.

Bepaal een uurtarief

Het is gebruikelijk dat zzp’ers een vast uurtarief hanteren voor hun werkzaamheden. Het is belangrijk om na te denken over de balans tussen genoeg verdienen, en aantrekkelijk genoeg overkomen voor klanten.

ZZP in de zorg - Onderneming.nl (3)

Het gemiddelde uurloon van een ZZP’er bedraagt € 43,-

Uurtarief bepalen

Een manier om het uurtarief te bepalen is door na te gaan hoeveel geld er gereserveerd moet worden voor:

 • Persoonlijke huur, boodschappen, etc.
 • Vakantie
 • Onverwachte kosten
 • Inkomensafhankelijke bijdragen
 • Zorgverzekering
 • Inkomstenbelasting

Daarnaast de zakelijke uitgaven, bijvoorbeeld:

(Video) Wat verdient beter? ZZP of Loondienst?

 • Huur van de werkruimte
 • Bedrijfsmiddelen
 • Verzekeringen

Nadat deze bedragen bij elkaar zijn opgeteld en gedeeld door het aantal beschikbare uren om te werken, komt er een uurloon uit. Dit kan vergeleken worden met de concurrent en vervolgens naar eigen inzicht aangepast worden.

Zorg en BTW

In de zorgsector geldt een btw-vrijstelling voor zorgdiensten die door zzp’ers worden verricht. Dit betekent dat zij in de zorg geen btw in rekening hoeven te brengen aan hun eigen cliënten voor de geleverde zorg. Deze btw-vrijstelling is van toepassing op verschillende zorgdiensten, zoals medische behandelingen, verpleegkundige zorg en thuiszorg. Het doel van deze vrijstelling is om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor cliënten. Het is echter belangrijk om te vermelden dat er uitzonderingen kunnen zijn, afhankelijk van de specifieke situatie en het type zorgdienst. Het is daarom raadzaam om bij twijfel advies in te winnen bij een belastingadviseur of de Belastingdienst. Zij kunnen helpen bij het bepalen van de juiste btw-behandeling voor de specifieke situatie als zzp’er in de zorg.

Inschrijven BIG-register

Als zzp’er in de zorg is het belangrijk om te controleren of het beroep valt onder de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). De BIG-registratie is een wettelijke erkenning van de bekwaamheid en bevoegdheid om bepaalde medische handelingen uit te voeren. Denk hierbij aan eenbepaalde chirurgische handelingverrichten of injecties geven.Het BIG-register is een openbaar register waarin zorgverleners zijn opgenomen die aan de wettelijke eisen voldoen. Het registreren in het BIG-register is verplicht voor bepaalde beroepen, zoals artsen, verpleegkundigen, tandartsen en paramedici. Door registratie in het BIG-register wordt aangetoond dat er wordt voldaan aan de opleidingseisen en vakbekwaamheid die nodig zijn om bepaalde handelingen uit te voeren.

Het is essentieel om de benodigde documentatie en bewijsstukken klaar te hebben zoals diploma’s en certificaten, om een succesvolle registratie aan te vragen. Door de BIG-registratie te behalen, wordt niet alleen de professionele geloofwaardigheid vergroot, maar wordt ook aangetoond dat er wordt voldaan aan de hoogste kwaliteitsnormen in de zorgsector. Het BIG-register is een waardevol instrument voor cliënten en werkgevers om de bevoegdheid en bekwaamheid van zorgverleners te verifiëren, waardoor het vertrouwen in de kwaliteit van de geleverde zorg wordt versterkt.

Vergunningen en certificering

Verzekerde zorg bieden

Om in aanmerking te komen voor het bieden van zorg aan verzekerde patiënten, dient de zzp’er beschikken over de juiste bevoegdheid om verzekerde zorg te kunnen verlenen. Er zijn verschillende manieren waarop deze bevoegdheid verkregen kan worden. In de volgende sectie wordt informatie weergegeven over de benodigde stappen die gemaakt moeten worden dit te kunnen regelen.

AGB-Code

De AGB-code is een unieke identificatiecode voor zorgverleners en zorginstellingen in Nederland. Het wordt gebruikt om hen te identificeren en is belangrijk bij het uitwisselen van gegevens en het ontvangen van vergoedingen voor geleverde zorg. De code kan kosteloos aangevraagd worden via Vektis.

Bemiddelingsbureau of zelf op zoek naar opdrachtgevers?

Als zzp’er in de zorg is er een mogelijkheid om via een bemiddelingsbureau te werken of zelf op zoek te gaan naar opdrachtgevers. Het is belangrijk om de afweging tussen deze twee opties goed te onderzoeken. Daarnaast is het raadzaam om te overwegen om een modelovereenkomst op te stellen met de opdrachtgever. Door dit vast te leggen, wordt bevestigd dat er als zelfstandige wordt gewerkt en niet in dienstverband.

ZZP in de zorg - Onderneming.nl (4)

Wet DBA

(Video) Hoeveel houd je over van parttime zzp'en naast je loondienst baan?

Deze wet DBA gaat over de zelfstandigheid van ondernemers. Het schept duidelijkheid met betrekking tot of er schijnzelfstandigheid of ondernemerschap aan de orde is. Indien een zzp’er voor een particulier aan de slag gaat, is het al redelijk snel duidelijk dat het een zuivere zaak is. Als een zzp’er voor een bedrijf aan de slag gaat voor een langere tijd kan het een grijs gebied worden. Mocht een zelfstandig ondernemer er niet helemaal uit komen, dan kunnen ze contact opnemen met de belastingdienst.

Keurmerk aanvragen

Vroeger was het ZOZ-keurmerk een bekend keurmerk voor zzp’ers in de zorg, maar dit keurmerk is niet langer beschikbaar. Gelukkig zijn er nog steeds andere keurmerken die zich richten op zelfstandige zorgverleners. Het hebben van een keurmerk biedt aanzienlijke voordelen, aangeziener niet zelf de kwaliteit van de diensten aangetoond hoeft te worden. Het keurmerk fungeert als een betrouwbare bevestiging van de professionele vaardigheden en naleving van de geldende regelgeving. Het is tevens een effectieve manier om aan opdrachtgevers te tonen dat er wordt voldaan aan de vereisten.

Op dit moment zijn er twee keurmerken waar een zzp’er in de zorg mee kan werken:

 • HKZ-keurmerk: Door het behalen van het HKZ-keurmerk wordt aangetoond dat er wordt voldaan aan specifieke kwaliteitsstandaarden en dat je zorgprocessen goed zijn georganiseerd en beheerst.
 • Mijn Keurmerk: Het Mijn Keurmerk benadrukt onder andere transparantie, betrouwbaarheid en professionaliteit. Het toont aan dat een zelfstandig zorgverlener aan bepaalde criteria voldoet en dat opdrachtgevers kunnen vertrouwen op de deskundigheid.

Wet Wkkgz

Iedere zorgverlener, inclusief zzp’ers, moet voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die door de overheid is ingesteld om goede zorg te waarborgen. Het is belangrijk om aan de wetgeving te voldoen, inclusief de verplichting van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Als er voor meerdere zorgaanbieders gewerkt wordt, is het noodzakelijk om een schriftelijke overeenkomst met hen af te sluiten waarin er wordt bevestigd dat er aan de Wkkgz wordt voldaan.

Nieuwe wetgeving – Wtza

Met ingang van 1 januari 2022 is de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) vervangen door de Wtza. Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) dienen nieuwe zorgverleners zich te registreren bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg voordat ze hun werkzaamheden beginnen. Dit registratieproces kan worden uitgevoerd via het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) beschermt de rechten van mensen met dementie of een verstandelijke beperking bij het toepassen van onvrijwillige zorg. De wet stelt voorwaarden en procedures vast voor het gebruik van dergelijke zorg, met als uitgangspunt dat dit alleen mag gebeuren als er geen alternatieven zijn en het in het belang is van de persoon in kwestie. Het waarborgt ook rechten zoals informatie, inspraak en klachtenprocedures. Het doel is om de vrijheid en kwaliteit van leven van deze personen te waarborgen.

Zorg voor een goede administratie

Als zzp’er in de zorg aan de slag? Zorg dan voor een goede administratie en houd eenvoudig en snel de boekhouding en urenregistratie bij. Maak gebruik van de online boekhoudprogramma’s die deze functies bieden. Profiteer nu van een speciale actie van E-Boekhouden: 15 maanden lang gratis het boekhoudprogramma uitproberen.

Nu 15 maanden gratis

ZZP in de zorg - Onderneming.nl (5)

Algemene voorwaarden opstellen

(Video) Zzp’er in de zorg en vrijstelling van btw

Door algemene voorwaarden op te stellen valt het ondernemersrisico te beperken. In dit document stel je de rechten en plichten vast van jezelf als zorg zzp’er, als die van je opdrachtgever. Het is ook mogelijk om via verzekeringen het risico te beperken. Denk hierbij aan een verzekering voor arbeidsongeschiktheid, bedrijfsaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid, rechtsbijstand en pensioen. Je krijgt als zelfstandig ondernemer ook te maken met persoonlijke risico’s, zoals fraude en criminaliteit.

Verzekering

Als zzp’er in de zorg is het cruciaal om de juiste verzekeringen te hebben. Verzekeringen zoals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en zakelijke aansprakelijkheidsverzekering beschermen tegen financiële risico’s die kunnen ontstaan door fouten, schadeclaims of materiële schade tijdens het uitoefenen van het werk. Zorg voor een goede verzekering om jezelf en het bedrijf te beschermen tegen onverwachte situaties.

AOV voor zzp’ers in de zorg

Bescherming tegen arbeidsongeschiktheid nodig? Bekijk en vergelijk alle arbeidsongeschiktheidsverzekering op Onderneming.nl en maak de beste keus!

Vergelijk zelf

ZZP in de zorg - Onderneming.nl (6)

Veelgestelde vragen

Hoe vind ik opdrachten als zzp’er in de zorg?

Als zzp’er in de zorg is het belangrijk om niet alleen de stap te zetten om zelfstandig te werken, maar ook om opdrachten te verwerven. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Een veelvoorkomende methode is het benutten van het professionele netwerk. Door contact te onderhouden met collega’s, potentiële opdrachtgevers en andere zorgprofessionals, wordt de kans op het verkrijgen van opdrachten vergroot. Het kan ook nuttig zijn om tips en advies te lezen over hoe opdrachten binnengehaald kunnen worden. Op die manier kan een zzp’er zich beter voorbereiden en effectiever zijn in het vinden van nieuwe zorg zzp opdrachten in de zorgsector.

Hoeveel belasting betaal ik als zzp’er in de zorg?

Als zzp’er in de zorg is het verplicht om 21% belasting te berekenen over de diensten die worden verleent. Daarnaast wordt ook inkomstenbelasting betaald over de totale omzet. De exacte hoeveelheid belasting die uiteindelijk betaald moet worden, hangt af van het jaarlijkse inkomsten. Hoe meer geld er wordt verdiend, hoe meer belasting er in het algemeen verschuldigd is. Het is belangrijk om de inkomsten en uitgaven goed bij te houden en eventueel advies in te winnen bij een belastingdeskundige om ervoor te zorgen dat er aan de fiscale verplichtingen wordt voldaan en geen onaangename verrassingen zijn bij het indienen van de belastingaangifte.

Wat heb ik nodig als zzp’er in de zorg?

Om te starten als zzp in de zorg is een inschrijving bij de KvK van belang. Daarnaast zijn er ook andere zaken die belangrijk zijn als zelfstandig zorgprofessional. Denk hierbij aan een BIG-registratie, de AGB code aanvragen, een Modelovereenkomst sluiten, een Keurmerk aanvragen, voldoen aan de Wet Wkkgz, aanmelden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het aanmelden bij het locatieregister en noodzakelijke verzekeringen.

ZZP in de zorg - Onderneming.nl (7)

Geschreven door Mabelle Abraham

(Video) Mag je onbeperkt geld als zzp’er overmaken van je zakelijke naar je privé rekening? En hoe zit het m

Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 2 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

FAQs

Hoeveel belasting betaal je als ZZP er in de zorg? ›

Heeft u een inkomen onder de € 73.031 per jaar dan betaalt u het laagtarief van 36,93%. Valt uw inkomen hoger uit dan betaalt u 49,50%. U betaalt deze belasting over uw belastbaar inkomen.

Wat kost een ZZP per uur in de zorg? ›

Zzp'ers in de zorg
Uurtariefvia bemiddelingsbureau€ 20
verpleging€ 50
Kostenbedrijfshuisvestingwerkt bij cliënt
vervoer€ 0,19 per km of kosten openbaar vervoer
ICT: vaste en mobiele telefoon, internet, computer€ 30 - € 120 per maand
12 more rows

Waar moet een ZZP er in de zorg aan voldoen? ›

 • Schrijf u in het BIG-register in. Om bepaalde beroepen in de zorg te mogen uitoefenen, moet u zich inschrijven in het BIG-register. ...
 • Schrijf u in bij KVK. ...
 • Vul de vragenlijst van de IGJ in. ...
 • Meld u aan als nieuwe zorgaanbieder. ...
 • Vraag een AGB-code aan. ...
 • Vraag een VOG aan. ...
 • Voorkom schijnzelfstandigheid. ...
 • Geef verzekerde zorg.

Wat verdient een ZZP er netto in de zorg? ›

Als de Belastingdienst je als ondernemer ziet, dan heb je recht op kortingen en hou je uiteindelijk per maand netto € 3237 netto over per maand. Het uurtarief zzp zorg 2021 of 2022 is overigens niet voor iedereen gelijk. Dit hangt onder andere af van je opleiding en werkervaring.

Hoeveel mag je als ZZP er belastingvrij verdienen 2023? ›

Hoeveel inkomen belastingvrij in 2023? Als je in loondienst werkt, kun je in 2023 tot € 8520 verdienen zonder dat je belasting hoeft te betalen. Zzp'ers mogen tot ongeveer € 30.000 winst maken voordat ze belasting moeten betalen.

Hoeveel geld apart zetten ZZP? ›

Inkomstenbelasting reserveren: 40% van jouw winst

Hoeveel inkomstenbelasting je reserveert bepaal je zelf. Veel zzp'ers betalen niet meer dan 30 tot 35% inkomstenbelasting over hun belastbare inkomen. Dat komt door aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling.

Welke ZZP ers verdienen het meest? ›

Zo verdienen ZZP'ers in de financiële dienstverlening verreweg het meest met €66.500 bruto per jaar. Mensen in de specialistische zakelijke diensten (€52.600), informatie en communicatie (€51.700) en verhuur en handel van onroerend goed (€49.800) doen het daarentegen ook niet slecht.

Hoe word ik zzp zorg? ›

Hoe word je zelfstandig ondernemer (of zzp'er) in de zorg? Om aan de slag te gaan als zzp'er in de zorg, moet je je volgens dit stappenplan eerst inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Verder moet je onder andere een AGB-code en een VOG aanvragen. Vergeet ook niet om je in te schrijven in het BIG-register.

Hoeveel belasting moet ik betalen ZZP naast loondienst? ›

De werkgever trekt de voorheffing op de inkomstenbelasting alvast af van je bruto inkomen. Bij je inkomen als ondernemer zit dat natuurlijk anders. De winst die je maakt als zzp'er is een bruto bedrag. Je moet daarover nog tussen de 36,93% en 49,50% aan inkomstenbelasting betalen.

Wat doe je als je als ZZP er je geld niet ontvangen? ›

Lukt het u niet om uw klant de openstaande factuur te laten betalen? Overweeg dan een incassobureau, deurwaarder of incasso-advocaat in te schakelen. Dat zijn bedrijven die facturen namens u innen: Een incassobureau stuurt brieven met het verzoek tot betaling, maar mag betaling niet afdwingen.

Wat zijn je verplichtingen als ZZP? ›

Een eenmanszaak heeft verschillende fiscale verplichtingen, waaronder: Bijhouden van een administratie van alle inkomsten en uitgaven. Aangifte inkomstenbelasting en eventueel een omzetbelastingaangifte bij de Belastingdienst. Verschuldigde inkomsten- en omzetbelasting betalen aan de Belastingdienst.

Hoeveel is 5000 euro bruto naar netto? ›

Hoeveel houd je over van € 5000 bruto per maand? Gemiddeld genomen is je netto loon rond de €3450 per maand als je €5000 bruto verdient.

Is het verstandig om ZZP er te worden? ›

Wat zijn de voordelen om als zzp'er te starten? Een van de grootste voordelen van zelfstandig ondernemen, is dat jij je eigen tijd kunt indelen. Jij bent nu de baas en jij bepaalt hoe je dag eruit ziet. Verder levert werken als zzp'er veel afwisseling op omdat je diverse klanten en opdrachtgevers hebt.

Wat is 3000 euro bruto netto? ›

Als je € 3.000 per jaar verdient, woonachtig in Nederland bent, dan wordt je € 1.113 belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris € 1.887 per jaar zal zijn, of € 157 per maand.

Hoeveel belasting bij 100.000 euro ZZP? ›

Terwijl je bij een inkomen van €100.000 je effectief 35% belasting betaalt als zzp'er.

Hoeveel uur moet je als ZZP er werken? ›

U voldoet meestal aan het urencriterium als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet: U besteedt in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan uw onderneming(en). Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.

Hoeveel belasting betalen ZZP per maand? ›

Elk jaar kun je vanaf de maand maart aangifte inkomstenbelasting zzp doen.
...
Belastingtarief zzp inkomstenbelasting.
2023BELASTBAAR INKOMENTARIEF
Schijf 1< € 73.03136,93%
Schijf 2> € 73.03149,50%
Jan 26, 2023

Hoeveel belasting betaal je in de zorg? ›

Belastingtarieven voor uw inkomen uit werk en woning
BelastingschijfBelastbaar inkomen uit werk en woningTarief
1tot € 69.39937,07%
2vanaf € 69.39949,50%

Hoeveel mag je per jaar verdienen zonder belasting te betalen? ›

Belastingvrij bijverdienen

Wanneer je bijverdient, moet je je inkomen opgeven bij de Belastingdienst. Doe je dit niet, dan werk je zwart en heb je kans dat je een boete krijgt. Je mag volgens de 'belastingvrije voet' wel een bepaald bedrag per jaar belastingvrij verdienen. Voor 2022 is dit bedrag €8700.

Wat is winst als ZZP er? ›

Inkomstenbelasting is de belasting die je betaalt over je inkomsten en vermogen. Iedereen die in Nederland werkt of een uitkering krijgt, moet jaarlijks deze inkomstenbelasting betalen. Als zzp'er betaal je inkomstenbelasting over de winst die je met je bedrijf maakt. Je winst bestaat uit de omzet minus de kosten.

Is 20 euro per uur veel? ›

Het gemiddelde uurloon van een werknemer in 2021 bedroeg 24 euro. Als we kijken naar gemiddelden van 5-jaars-leeftijdsgroepen verdienden jongeren tot 25 jaar 14 euro of minder per uur. Werknemers in de leeftijd van 25 tot 40 jaar verdienden een uurloon dat ligt tussen 19 en 26 euro.

Kan je als zzp veel verdienen? ›

Als zzp'er zul je nooit veel kunnen verdienen, maar als ondernemer wel. Als je volledig de ondernemer in jezelf wakker gaat maken, kun je jezelf vrij maken van opdrachtgevers en kun je je inkomen laten stijgen. Het kan zelfs meer worden dan je ooit voor mogelijk hield.

Waarom verdien je als ZZP er meer? ›

Een groot voordeel van freelancen is dat je zelf je uurtarief mag bepalen. Daardoor verdient een zzp'er per uur vaak meer dan iemand met een vaste baan. Iemand die in de zorg werkt, verdient bijvoorbeeld met een vast contract gemiddeld 10 tot 17 euro per uur. Een zzp'er verdient daarentegen gemiddeld 39 euro per uur.

Wat zijn de voor en nadelen van ZZP er zijn? ›

Nadelen van het starten als zzp'er zijn minder zekerheid over inkomsten, meer administratie en verantwoordelijkheid en de kosten voor verzekeringen en pensioenopbouw. Ook kan het lastig zijn om nieuwe opdrachten te vinden en om op vakantie te gaan of ziekteverlof te nemen.

Wat zijn de voor en nadelen van een zzp er? ›

De voor- en nadelen van werken als ZZP'er
 • U neemt zelf alle beslissingen. ...
 • U kunt zelf alle winst houden. ...
 • U heeft een flexibele planning. ...
 • Starten is laagdrempelig. ...
 • Diversiteit van werkzaamheden. ...
 • U krijgt geen betaald ziekteverlof. ...
 • U krijgt geen betaald vakantieverlof. ...
 • Financiële aansprakelijkheid.

Wat zijn de kenmerken van een zzp er? ›

Wat is een zzp'er?
 • zelfstandigheid bij de inrichting van de eigen werkzaamheden en het uitvoeren daarvan;
 • het risico van werkzaamheden;
 • het gericht zijn op, perspectief hebben op en maken van winst;
 • bekendmaking van het ondernemerschap;
 • het streven naar meerdere opdrachtgevers.
Mar 28, 2023

Hoe begin je een eigen zorgbedrijf? ›

Wil je ondernemen in de zorg, dan moet je je eerst inschrijven in het BIG-register. Dit staat voor Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Elke vijf jaar moet jij je als zelfstandig ondernemer in de zorg herregistreren in het BIG-register.

Wat mag je vragen als ZZP er? ›

Gemiddelde uurtarieven in 2023
BeroepMinimum uurtariefMaximum uurtarief
Journalist€ 45€ 90
Accountant€ 50€ 150
Makelaar€ 60€ 120
Organisatieadviseur€ 85€ 250
3 more rows
May 16, 2023

Hoe begin je als ZZP er? ›

Als zelfstandige zonder personeel (zzp) kunt u vrij makkelijk uw onderneming starten. U moet wel een aantal zaken regelen. Zo moet u uw bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel en een rechtsvorm kiezen. Zzp'ers worden ook vaak freelancers genoemd.

Hoeveel mag je per jaar verdienen als ZZP er? ›

Hoeveel verdienen zzp'ers en hoeveel vermogen hebben ze?
BedrijfstakInkomen
Verhuur en handel van onroerend goed70,3
Alle economische activiteiten59,5
Onderwijs20
Cultuur, sport en recreatie18,4
3 more rows

Hoeveel uur per week mag je werken als ZZP er? ›

Er zijn geen regels voor werktijden en rusttijden voor u als zzp'er. Behalve als er een gezagsverhouding is tussen de opdrachtgever en u. Dan geldt de Arbeidstijdenwet wel. Deze wet geldt ook als u in het vervoer of in de mijnbouw werkt.

Hoe betaal je jezelf uit als ZZP er? ›

Als ZZP'er heb je geen salaris – theoretisch gezien dan

Het uitbetalen van salaris aan jezelf is daarom in feite géén salarisbetaling, maar een privéopname van je zakelijke rekening. Heel strikt genomen heb je als eenmanszaak dus geen salaris, omdat alles (je inkomsten en winst) van jou is.

Waarom geen ZZP worden? ›

Je hebt meer onzekerheid

Als zzp'er heb je die zekerheid niet. Geen werk betekent geen geld, want je hebt geen recht op een WW-uitkering. Kortom: als zzp'er moet je er zelf voor zorgen dat je genoeg werk en dus een inkomen hebt. Zeker in het begin is dat vaak best lastig.

Waar hebben ZZP ers geen recht op? ›

Als u als zelfstandig ondernemer werkloos wordt, dan heeft u meestal geen recht op een WW-uitkering (Werkloosheidswet). Er zijn 2 uitzonderingen: Had u voordat u zelfstandige werd een WW-uitkering? En stopt u volledig als zelfstandige?

Waarom stoppen als ZZP? ›

Wie stopt met zijn bedrijf, hoeft minder belasting te betalen over de winst die hij hierdoor eventueel maakt (stakingswinst). Dit heet de stakingsaftrek. De aftrek is maximaal € 3.630 op de stakingswinst. De stakingsaftrek voorkomt dat zelfstandigen hun bedrijf noodgedwongen aanhouden.

Kan je zzp er zijn zonder KVK? ›

Freelancer zonder kvk-nummer

Je kunt ook als freelancer werken zonder officiële inschrijving bij de KvK. Iedereen mag tenslotte een opdracht voor een klant doen en een kwitantie versturen. Een kwitantie is feitelijk een rekening, maar dan zonder btw en kvk-nummer. Dit kan naast je baan in loondienst.

Hoe lang mag een ZZP contract duren? ›

Hoe lang mag een overeenkomst van opdracht duren? Daar staat geen vaste termijn voor. Bedenk echter wel, dat hoe langer de overeenkomst duurt, hoe eerder er sprake zal zijn van een verkapte arbeidsovereenkomst. Dit speelt zeker als de opdrachtnemer, al dan niet fulltime, slechts voor één opdrachtgever werkt.

Hoe lang mag je als ZZP er voor 1 opdrachtgever werken? ›

Als u meer dan 3 dagen bij 1 opdrachtgever werkt, bent u waarschijnlijk in loondienst bij deze opdrachtgever. Als u daarnaast nog bij een andere opdrachtgever minder dan 4 dagen werkt, valt u voor dat werk wél onder de regeling.

Wat hou je over van 7000 bruto per maand? ›

Als je € 7.000 per jaar verdient, woonachtig in Nederland bent, dan wordt je € 2.595 belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris € 4.405 per jaar zal zijn, of € 367 per maand.

Is 4000 euro netto per maand veel? ›

Uit het Nationaal Geluksonderzoek van de Universiteit Gent onder zo'n 7000 Belgen blijkt namelijk dat 4000-4500 euro netto het ideale maandinkomen is. En dat geldt ook voor Nederlanders. Verdien je veel meer dan dat, dan maakt het voor je geluksgevoel in ieder geval geen bal uit.

Wat is een goed inkomen in Nederland? ›

Wat is het gemiddelde salaris per sector / bedrijfstak?
BedrijfstakGemiddeld bruto jaarloonGemiddelde bijzondere beloning
Industrie€ 41.900€ 7.200
Verhuur en handel van onroerend goed€ 40.400€ 5.800
Vervoer en opslag€ 36.800€ 6.000
Onderwijs€ 34.800€ 6.000
8 more rows

Hoeveel klanten moet je hebben als ZZP er? ›

Je zal moeten voldoen aan de eisen van de Belastingdienst voor ondernemerschap. Een van de eisen daarvan is meerdere opdrachtgevers. De Belastingdienst noemt geen getal hoeveel opdrachtgevers je moet hebben, maar zegt simpelweg dat ze van ondernemers 'meerdere opdrachtgevers' verlangen.

Is 5000 euro bruto veel? ›

Is 5000 euro bruto veel? Dat is voor een starterssalaris erg ruim, als je uitgaat van het gemiddelde dat je net zag op het schema. Uitgaande van een medior functie, zien we dat je salaris gemiddeld € 3.750 bruto per maand is en als je meer ervaring hebt en senior bent, verdien je gemiddeld € 5.000 bruto per maand.

Wat hou ik in 2023 netto over? ›

Netto houden werknemers met een minimumloon dan ook € 1.856,08 over in 2023, in plaats van € 1.773,58 in het halfjaar ervoor. Dit is een toename van 13,2%. Op het loonstrookje leidt dit tot een positief verschil van € 216,46.

Wat hou je netto meer over in 2023? ›

Een werknemer gaat er per 1 januari 2023 minimaal €85 netto per maand op vooruit. Dit bedrag is berekend op basis van de nieuwe belastingcijfers voor 2023. Vanaf januari 2023 gaat iedere werknemer er minimaal €85 netto per maand op vooruit.

Hoeveel procent btw zzp zorg? ›

Hoeveel BTW moet er betaald worden in de zorg? Als je BTW plichtig bent als zorgverlener, dan dien je 21% in rekening te brengen bij jouw klant. Dit doe je door bovenop jouw uurtarief, 21% op te tellen als je je factuur opmaakt. Je telt dus als het ware 'belasting' op over jouw 'omzet'.

Hoeveel jezelf uitbetalen ZZP? ›

Het geld wat binnenkomt verdeel je over 5 verschillende rekeningen: de ontvangsten, winst, salaris, belasting en kosten. De percentages hóe je dit geld verdeelt zijn afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en doelen. In de hoofdregel is de verdeling als volgt: 5% winst, 55% loon, 10% belasting en 30% kosten.

Wat hou je als ZZP er over? ›

De inkomstenbelasting betaal je over je inkomen. Dit kan inkomen uit loon zijn, of uit de winst die je maakt met je onderneming. De gemiddelde zzp'er verdient volgens het cbs een bruto inkomen van zo'n €40.000 per jaar. hier hou je na alle belastingen en belastingkortingen ongeveer €34.900 netto aan over.

Hoeveel belasting betaal je boven de 100.000 euro spaargeld? ›

Over een vermogen tot 100.000 euro betaal je aan heffing: 100.000 – 50.000 (vrijstelling) = 50.000 euro x 0,59 procent = 295 euro. Bij een vermogen vanaf één miljoen euro stijgt de heffing naar 1,76 procent over het meerdere. Dit is ook gelijk het maximum.

Is zorg belastingvrij? ›

Medische handelingen die gericht zijn op de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens zijn vrijgesteld van btw.

Waarom is zorg vrijgesteld van btw? ›

Dit komt omdat deze beroepen namelijk uitgaan van persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens. Deze beroepen vind je terug in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG). Het is bepaald dat de beroepen die onder de Wet BIG vallen vrijgesteld zijn van BTW.

Hoe krijg je btw vrijstelling? ›

Btw-vrijstelling aanvragen

Je verzoekt de inspecteur van de belasting dan om je vrij te stellen om Btw-aangifte te doen. Dit kan indien je alleen diensten levert die belast zijn met 0% btw. In dit geval vul je namelijk bij iedere aangifte alles op 0 in en voegt dit voor zowel de zzp'er als de belastingdienst niets toe.

Kan een zorginstelling btw terugvragen? ›

Toch verlenen zorginstellingen steeds vaker handelingen die mogelijk wel btw-belast zijn. Dit biedt dus kansen voor btw-teruggaven. Doet u namelijk beiden, dan is het mogelijk om een deel van de btw op kosten en investeringen terug te vragen.

Hoeveel salaris mag je jezelf geven? ›

Je kunt jezelf zoveel uitbetalen als je aan winst uit je onderneming haalt. Heb je dus een goede maand gehad, dan kun je een groot bedrag opnemen als privé onttrekking. Maar: als je vervolgens een investering wilt doen, of een grote voorraad wilt aanleggen, kan dit voor problemen zorgen.

Hoeveel belasting betaalt een beginnende ZZP er? ›

🏛Inkomstenbelasting

Nederland heeft sinds 2020 twee schijven aan inkomstenbelasting. Zzp'ers met een inkomen onder de €69.399 betalen het laagtarief van 37,07 procent. Zzp'ers met een inkomen daarboven betalen het hoogtarief van 49,50 procent.

Hoeveel belasting betalen ZZP starter? ›

De startersaftrek mag je extra opvoeren als je in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek. Dit mag drie keer binnen de eerste vijf jaar na de start van je bedrijf. De startersaftrek voor 2023 bedraagt € 2.123. Dit bedrag zal de komende jaren niet veranderen.

Kun je zomaar stoppen als ZZP er? ›

Voor het beëindigen van een eenmanszaak heb je formulier 14 nodig, voor overige rechtspersonen heb je formulier 17 nodig. Via deze link kan je jouw bedrijf uitschrijven uit het Handelsregister. Belastingdienst - Wanneer je definitief stopt, schrijf je jouw onderneming uit bij de Kamer van Koophandel (KVK).

Is het verstandig om als zzp te werken? ›

Wat zijn de voordelen om als zzp'er te starten? Een van de grootste voordelen van zelfstandig ondernemen, is dat jij je eigen tijd kunt indelen. Jij bent nu de baas en jij bepaalt hoe je dag eruit ziet. Verder levert werken als zzp'er veel afwisseling op omdat je diverse klanten en opdrachtgevers hebt.

Videos

1. Parttime zzp’er en belastingen
(Marjan Heemskerk - the happy financial)
2. Hoeveel ga ik verdienen als zzp'er
(Marjan Heemskerk - the happy financial)
3. Je EIGEN BEDRIJF STARTEN als ZZP'ER, HOE DOE JE DAT, ONDERNEMEN? | 7 TIPS | 7DTV
(7DTV)
4. Welke belastingen betaal ik als zzp'er? Korte duidelijke uitleg.
(Zakelijk Groeien)
5. EenmansZaken #1 - Voel jij je ondernemer?
(De Ondernemer)
6. ZZP'er in de Zorg - Platform Dytter | #shorts
(7DTV)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Foster Heidenreich CPA

Last Updated: 24/05/2023

Views: 6160

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Foster Heidenreich CPA

Birthday: 1995-01-14

Address: 55021 Usha Garden, North Larisa, DE 19209

Phone: +6812240846623

Job: Corporate Healthcare Strategist

Hobby: Singing, Listening to music, Rafting, LARPing, Gardening, Quilting, Rappelling

Introduction: My name is Foster Heidenreich CPA, I am a delightful, quaint, glorious, quaint, faithful, enchanting, fine person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.