ZZP in de bouw - Onderneming.nl (2023)

Home » Bedrijf Starten » ZZP in de bouw

ZZP in de bouw - Onderneming.nl (1)

 • Auteur: Milou Ros

  Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

 • Bijgewerkt op: 24 mei 2023
 • Leestijd: 15 minuten

Mensen besluiten steeds vaker voor zichzelf te beginnen. Ook voor bouwvakkers kan zelfstandig ondernemen aantrekkelijk zijn. Om een succesvolle zzp’er in de bouw te zijn, is een goede voorbereiding essentieel. In het stappenplan hieronder wordt uitgelegd wat hierbij komt kijken en welke zaken moeten worden geregeld.

Wat doet een zzp’er in de bouw?

Een zelfstandig ondernemer is iemand die zijn beroep zelfstandig uitvoert. Een zzp’er werkt niet in loondienst. In plaats daarvan gaat hij zelfstandig op zoek naar opdrachten om deze vervolgens zelf op eigen risico of eigen rekening uit te voeren. Een zzp’er heeft namelijk geen werknemers in dienst en voert zijn beroep hoofdzakelijk alleen uit. Zelfstandige bouwvakkers kunnen zelf bepalen welke opdrachten zij aannemen en kunnen deze zelf inplannen in overleg met de opdrachtgever.

Voor zzp’ers in de bouw zijn de mogelijkheden eindeloos. Men kan aan de slag gaan als timmerman of schilder, maar ook als stukadoor of zelfs een combinatie van meerdere specialismen. Daarnaast zijn zzp’ers ook verantwoordelijk voor het regelen van andere taken. Zo moet er onder meer een goede administratie worden bijgehouden. Dergelijke taken kunnen echter ook worden uitbesteed aan een boekhouder, zodat de zelfstandige bouwvakker zich alleen hoeft te richten op het uitvoeren van zijn vak. Als zzp’er aan de slag gaan in de bouw biedt dan ook veel vrijheden en mogelijkheden.

Waarom aan de slag als zelfstandige in de bouw?

Er zijn verschillende redenen om zelfstandig als bouwvakker aan de slag te gaan. Eén van de grootste voordelen is het zelf kunnen bepalen van het uurtarief. Dit geeft bouwvakkers de mogelijkheid om meer te verdienen als zzp’er dan als werknemer in loondienst. De bouw is daarnaast een breed vakgebied. Daarbinnen kunnen zzp’ers verschillende specialismen uitoefenen. Zelfstandig aan het werk gaan kan hen bovendien ook de mogelijkheid bieden om juist meer taken op te pakken en een combinatie van specialismen uit te voeren. Er zijn echter niet alleen voordelen. Voordat de knoop wordt doorgehakt, is het verstandig om ook de nadelen onder de loep te nemen. De voor- en nadelen staan hieronder overzichtelijk op een rij.

Voordelen

 • Vrije keuze in het aannemen van opdrachten
 • Zelf de werktijden indelen
 • Uurtarief is zelf te bepalen

Nadelen

 • Minder zekerheid van inkomsten
 • Verantwoordelijk voor de eigen administratie
 • Minder stabiliteit dan een vaste baan

Hoe te beginnen als zzp’er in de bouw?

Voordat een zelfstandig ondernemer aan de slag kan gaan in de bouw, moeten er een aantal stappen worden doorlopen. Het stappenplan staat hieronder overzichtelijk weergegeven. Deze biedt een handvat voor iedereen die als startende zzp’er in de bouw aan het werk wil gaan.

Oriëntatie en planning

Is zelfstandig ondernemen wat voor mij?

Voordat een ondernemer gaat starten, is het verstandig om allereerst goed vast te stellen dat zelfstandig ondernemen de juiste zet is. Voor zelfstandig ondernemers zijn een aantal kenmerken en eigenschappen van groot belang. Denk hierbij aan een groot verantwoordelijkheidsgevoel, het hebben en kunnen onderhouden van een geschikt netwerk, flexibiliteit, passie voor het vak en doorzettingsvermogen. Het is raadzaam om van tevoren uit te zoeken wat de zwakke en sterke kwaliteiten zijn, zodat men er zeker van is dat het ondernemerschap de juiste keuze is.

Kiezen van een rechtsvorm

Om te kunnen beginnen als zzp’er, moet er een rechtsvorm worden gekozen. Dit is de juridische vorm van het bedrijf en is van groot belang voor onder andere de belastingen en aansprakelijkheid van de ondernemer. De meeste zelfstandige bouwvakkers kiezen voor een eenmanszaak, maar het is ook mogelijk om een besloten vennootschap (bv) op te richten.

ZZP in de bouw - Onderneming.nl (2)

Zzp’er en freelancer zijn geen rechtsvormen, eenmanszaak wel

(Video) 18 jaar en je eigen bouwbedrijf, Quinten is de jongste aannemer van Nederland | RTV Oost

Inschrijving bij Kamer van Koophandel

Als is besloten dat zzp’er worden in de bouw de juiste keuze is en de rechtsvorm is vastgesteld, dient de ondernemer zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Deze stap is verplicht, want zonder KvK-nummer mogen ondernemers niet aan de slag. Voor de inschrijving dient een afspraak te worden gemaakt bij een kantoor van de KvK. Wanneer de ondernemer is ingeschreven, kan hij aan de slag en geeft de Kamer van Koophandel de gegevens door aan de Belastingdienst. Als hij ondernemer voor de btw is, worden binnen 5 dagen het benodigde omzetbelastingnummer en btw-identificatienummer verstuurd.

Bij het starten van een onderneming hoort ook het schrijven van een ondernemingsplan. Hierin staat onder meer beschreven wat de ondernemer gaat doen, wat zijn ideeën voor het bedrijf zijn en wat zijn marketingplan en financieringsplan zijn. Voor dit plan dient de zelfstandig bouwvakker gedegen onderzoek te doen om alle plannen goed uit te kunnen schrijven. Wanneer het ondernemingsplan klaar is, staat duidelijk op papier wat de verwachtingen zijn en hoe haalbaar de ideeën zijn. Vervolgens kan het ondernemingsplan onder meer worden gebruikt om bedrijfsfinanciering aan te vragen.

Vervoers- en bedrijfsmiddelen

Om als zelfstandig ondernemer in de bouw aan de slag te kunnen gaan, zijn vaak verschillende bedrijfsmiddelen nodig. Denk daarbij aan:

 • Gereedschap
 • Machines
 • Werkbus of ander vervoersmiddel

Voor zzp’ers in de bouw is een werkbus in de meeste gevallen noodzakelijk. Daarmee kunnen alle benodigde materialen en machines eenvoudig worden vervoerd. Ondernemers kunnen een dergelijke bedrijfsauto leasen of kopen van eigen geld. Ook moeten de juiste materialen en machines worden aangeschaft om het vak uit te kunnen oefenen. Volgens de Kamer van Koophandel is het verkrijgen van een zakelijke lening bij een bank bijna niet mogelijk voor zelfstandigen in de bouw. Zij dienen daarom goed uit te zoeken of andere vormen van bedrijfsfinanciering mogelijk en/of noodzakelijk zijn om de benodigde vervoers- en bedrijfsmiddelen te financieren.

Uurtarief bepalen

Het is voor zelfstandig ondernemers gebruikelijk om te werken met een vast uurtarief. Ook kan er gewerkt worden met een projectprijs. Het is hierbij essentieel dat de ondernemer voldoende verdient, maar dat hij zichzelf niet uit de markt prijs door te hoge tarieven te vragen. Daarom dient er goed na te worden gedacht over een geschikt uurtarief.

ZZP in de bouw - Onderneming.nl (3)

Voor een zelfstandige in de bouw ligt het gemiddelde uurloon tussen € 30,00 en € 45,00

Bepalen van het uurtarief

Om tot een uurtarief te komen, moet de ondernemer eerst noteren hoeveel geld hij nodig heeft voor zijn dagelijkse of maandelijkse uitgaven. Hij moet immers voldoende verdienen om van te kunnen leven. Hierbij gaat het om onder meer de volgende kosten:

(Video) Wat verdient beter? ZZP of Loondienst?

 • Huur of hypotheek van de woning
 • Boodschappen
 • Persoonlijke verzekeringen
 • Vakantie
 • Onverwachte uitgaven

Daarnaast moet het uurtarief hoog genoeg zijn om ook de zakelijke kosten te dekken:

 • Bedrijfsmiddelen
 • Vervoers- en reiskosten
 • Verzekeringen

Om uiteindelijk tot het uurtarief te komen, moeten al deze bedragen bij elkaar worden opgeteld. Vervolgens moet dit getal worden gedeeld door het totaal aantal beschikbare werkuren. Om te kijken hoe het uurloon zich verhoudt tot de prijzen op de markt, is het raadzaam om de uurtarieven van andere zzp’ers te bekijken. Op basis van deze inzichten kan het uurtarief wanneer nodig worden bijgesteld.

Btw en bouw

In de bouw worden verschillende btw-tarieven gehanteerd. Voor schilderwerk, stukwerk, isolatiewerk en behangwerk geldt het btw-tarief van 9% als het gaat om een woning ouder dan 2 jaar. Alle andere activiteiten en alle materialen vallen onder het btw-tarief van 21%, dus ook de materialen om te schilderen en stukken. Als een opdracht bestaat uit meerdere activiteiten, waarbij een deel met 9% belast wordt, moet dit duidelijk worden vermeld op de factuur.

Het komt bij fysieke werkzaamheden in de bouw daarnaast regelmatig voor dat een zzp’er door een hoofdaannemer wordt aangenomen als onderaannemer. Er is dan sprake van btw-verlegging. De zzp’er is dan niet zelf verantwoordelijk voor het in rekening brengen en afstaan van de btw. Dat moet de ondernemer waarvoor hij werkt dan doen. Zelfstandigen in de bouw brengen in dit geval dus geen btw in rekening. In plaats daarvan moeten ‘btw verlegd’ en het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur worden gezet.

Verzekeringen en regelingen

Voor zzp’ers in de bouw gelden geen verplichte vergunningen of verzekeringen. Het is echter wel raadzaam om bepaalde verzekeringen af te sluiten om specifieke risico’s af te dekken. Ondernemers zijn immers niet meer automatisch verzekerd. Ook zijn zzp’ers zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van pensioen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert een ondernemer zich tegen inkomensverlies bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Bij langdurig verlies van het inkomen kunnen financiële problemen met deze verzekering worden voorkomen. De AOV is op dit moment niet verplicht, maar hier wordt wel naartoe gewerkt. Ook zijn er opdrachtgevers die van zzp’ers eisen dat zij deze verzekering hebben. Er zijn tevens opdrachtgevers die deze verzekering al verplicht stellen.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert ondernemers wanneer zij schade veroorzaken aan anderen of aan de spullen van een ander en het bedrijf aansprakelijk wordt gesteld. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Om deze reden is het raadzaam om deze verzekering af te sluiten, ook al zijn zzp’ers in de bouw niet wettelijk verplicht om die af te sluiten. Ook hierbij geldt: een opdrachtgever kan een ondernemer wel eisen deze verzekering af te sluiten.

Inventarisverzekering

Een inventarisverzekering is een ander woord voor zakelijke inboedelverzekering. Hiermee verzekeren ondernemers in de bouw hun gereedschappen, voorraad en machines op de werkplaats. Wanneer deze schade oplopen of verloren gaan door brand of diefstal, zijn zzp’ers hiermee tegen dit risico gedekt.

Construction All Risk-verzekering (CAR)

Met een CAR-verzekering dekken ondernemers zich in tegen schade aan alles dat zij onder handen hebben. Zelfstandige bouwvakkers voeren vaak belangrijke werkzaamheden uit in de woningen of panden van opdrachtgevers. Het kan voorkomen dat zij gedurende hun werk schade aanrichten. Met een Construction All Risk-verzekering is de aangerichte schade gedekt.

Eigen vervoerverzekering

(Video) EenmansZaken #1 - Voel jij je ondernemer?

Door een eigen vervoerverzekering af te sluiten, verzekert een zzp’er in de bouw zich tegen schade in de werkbus. Er kan immers schade ontstaan wanneer een onderneming een aanrijding veroorzaakt. Er zijn ook brede verzekeringen waarbij diefstal van gereedschap en materialen in de werkbus wordt gedekt.

Pensioen

Wanneer een ondernemer voor zichzelf gaat werken, wordt er geen pensioen meer opgebouwd bij een werkgever. Dit betekent dat de zzp’er zelf verantwoordelijk is voor de pensioenopbouw. Het is belangrijk hier goed onderzoek naar te doen. Het is immers belangrijk om over voldoende geld te beschikken voor de oude dag. Zzp’ers kunnen op verschillende manieren pensioen opbouwen. Bijvoorbeeld door hiervoor te sparen of beleggen. Ook kan er een pensioenproduct worden afgesloten bij een verzekeraar of bank. Daarmee kan lijfrente worden opgebouwd.

ZZP in de bouw - Onderneming.nl (4)

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Naar verwachting wordt op 1 januari 2024 de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingevoerd. Met deze wetgeving wil de overheid zorgen voor meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. De wetgeving zal ook van toepassing zijn op zzp’ers in de bouw. Wanneer de Wkb van start gaat, worden de veranderingen stapsgewijs doorgevoerd.

VCA-certificaat

Als zelfstandig ondernemer in de bouw kan het raadzaam zijn om een VCA-certificaat te hebben. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Dit is een programma dat een ondernemer helpt om veilig, gezond en milieuvriendelijk te werken. Steeds meer opdrachtgevers stellen dit certificaat verplicht. Zonder kan een zzp’er de opdracht dan namelijk niet uitvoeren. Ook kan het noodzakelijk zijn voor verzekeringsmaatschappijen.

Algemene voorwaarden opstellen

Voor alle ondernemers is het cruciaal om algemene voorwaarden op te stellen. In de algemene voorwaarden staan de regels die gelden voor de overeenkomst die een zzp’er in de bouw met een opdrachtgever aangaat. In dit document vindt de opdrachtgever alle regels en verplichtingen waaraan hij zich moet houden. Ook dient de ondernemer voor zichzelf voorwaarden vast te stellen, zodat de opdrachtgever weet wat hij van de zelfstandig ondernemer kan verwachten. Door goede voorwaarden op te stellen, kunnen problemen en conflicten worden voorkomen.

Financiën en administratie

Zelfstandig ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden en regelen van de zakelijke administratie en financiën. Hiervoor kan een ondernemer een zakelijke rekening openen en een boekhoudprogramma aanschaffen, zodat de administratie zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt.

(Video) EenmansZaken #2: Het leukste aan zzp'er zijn én de nadelen

Administratie en boekhouding

De zakelijke administratie vormt een struikelblok voor veel ondernemers. Het bijhouden van de administratie is echter een verplicht onderdeel voor iedere onderneming. Voor zzp’ers in de bouw gaat het om de inkoop- en verkoopfacturen en bonnen. Als ondernemer voor de omzetbelasting, moet er ook per kwartaal btw-aangifte worden gedaan. Ook moet jaarlijks de inkomstenbelasting worden gedaan. Om het eenvoudiger te maken, kunnen zzp’ers voor de administratie gebruikmaken van een boekhoudprogramma. Ook kan er gebruik worden gemaakt van andere ondernemers, namelijk een boekhouder of assistent.

Eenvoudig en snel boekhouden

Begonnen als zzp’er in de bouw? Regel de administratie dan eenvoudig en snel met het online boekhoudprogramma van e-Boekhouden. Dit systeem beschikt over verschillende handige functies om het ondernemen makkelijker te maken. Profiteer nu van een speciale actie van E-Boekhouden: 15 maanden lang gratis het boekhoudprogramma uitproberen.

Nu 15 maanden gratis

ZZP in de bouw - Onderneming.nl (5)

Zakelijke bankrekening openen

Ondernemers zijn niet verplicht om een zakelijke bankrekening af te sluiten. Banken staan zakelijk gebruik van een particuliere rekening echter niet toe. Ook zorgt het hebben van een zakelijke rekening voor een overzichtelijke scheiding tussen de persoonlijke en zakelijke geldstromen. Ondernemers kunnen kiezen uit verschillende zakelijke betaalpakketten. Vaak is het ook mogelijk om de bankrekening te koppelen aan een boekhoudprogramma, zodat de administratie snel en eenvoudig gedaan kan worden.

Veelgestelde vragen

Hoe word ik zzp’er in de bouw?

Het is relatief eenvoudig om zzp’er in de bouw te worden, omdat een diploma of vergunning daarvoor niet verplicht is. Het is daarom ook mogelijk om zonder ervaring als zzp’er in de bouw te gaan werken. Bij het ondernemerschap komen echter altijd een aantal belangrijke zaken kijken. Allereerst moet de ondernemer beschikken over de juiste eigenschappen en kenmerken. Ondernemen is niet voor iedereen. Daarnaast moet er een rechtsvorm worden gekozen. Vervolgens schrijft de ondernemer zich in bij de Kamer van Koophandel (KvK) en kan er een ondernemingsplan worden geschreven. Ook moet hij machines, gereedschap en een werkbus regelen. Daarna moet er een uurtarief worden vastgesteld. Ook moeten er verzekeringen worden afgesloten en regelingen worden aangegaan, bijvoorbeeld voor het pensioen. Daarnaast moet een zzp’er in de bouw goede algemene voorwaarden opstellen en dient hij zijn financiën en administratie goed op orde te houden of uit te besteden aan anderen.

Wat verdient een zzp’er in de bouw?

Het gemiddelde uurloon van een zzp’er in de bouw ligt tussen de € 30,00 en € 40,00, afhankelijk van het specialisme en de werkervaring. Het uurtarief voor een timmerman kan bijvoorbeeld lager liggen dan het uurtarief voor een elektricien of architect. Wat een bouwvakker kan verdienen als zelfstandige, hangt dan ook af van een aantal factoren. Er is geen eenduidig antwoord. Daarom is het altijd verstandig om zelf te berekenen wat het minimale uurloon moet zijn om de persoonlijke en zakelijke vaste lasten en kosten te kunnen betalen.

Hoe vind ik opdrachten als zzp’er in de bouwsector?

Als zzp’er in de bouw is het belangrijk om opdrachtgevers te vinden. Dit kunnen zij doen door zich aan te melden op platforms of door te werken via aannemers. Grote bedrijven huren deze ondernemers namelijk vaak in wanneer ze een grote opdracht hebben en extra mankracht kunnen gebruiken. Daarnaast is het goed om een netwerk op te bouwen binnen de particuliere markt. Door de bedrijfsactiviteiten aan particulieren aan te bieden, kan een ondernemer sneller en meer opdrachten aangeboden krijgen.

Hoe kan ik een overeenkomst opstellen?

Op de website van de Rijksoverheid is een modelovereenkomst te vinden voor zzp’er bouw en stichting ZZP Nederland, oftewelzelfstandigen in de bouw en hun opdrachtgevers. De huidige modelovereenkomst is geldig tot 15 april 2027. Als een zzp’er zich hieraan houdt, zitten de opdrachtgever en ondernemer goed.

ZZP in de bouw - Onderneming.nl (6)

(Video) Welke belastingen betaal ik als zzp'er? Korte duidelijke uitleg.

Geschreven door Milou Ros

Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

FAQs

Hoeveel verdiend een ZZP er in de bouw? ›

Het gemiddelde bruto inkomen van zzp'ers in de gespecialiseerde bouw is in het eerste halfjaar van 2020 met ongeveer € 300 gedaald. Gemiddeld verdienden zzp'ers in de gespecialiseerde bouw ongeveer € 6.400 per maand.

Wat is een redelijk uurtarief ZZP? ›

Een onderzoek van de markt wijst uit dat zzp'ers in hetzelfde vakgebied gemiddelde uurtarieven hebben van tussen de € 45 en € 65. Deze zzp'er heeft de nodige ervaring en besluit daarom te kiezen voor een uurtarief van € 60,-. Iets hoger dan het gemiddeld uurtarief en hoog genoeg om al zijn kosten te kunnen betalen.

Hoe begin je als ZZP er in de bouw? ›

 • Schrijf uw bedrijf in bij KVK. U moet uw onderneming inschrijven in het Handelsregister van KVK. ...
 • Gereedschap of een werkbus kopen. In de bouw heeft u vaak geld nodig om te kunnen starten. ...
 • Verzeker uzelf tegen onder andere arbeidsongeschiktheid. ...
 • Denk na over uw voorwaarden. ...
 • Voldoe aan de wettelijke eisen van uw onderneming.

Kun je als ZZP er voor 1 opdrachtgever werken? ›

Eén opdrachtgever per jaar is genoeg om als zzp'er te worden aangemerkt, mits er geen gezagsverhouding bestaat tussen jou en je opdrachtgever. Een gezagsverhouding houdt in dat de opdrachtgever niet kan zeggen hoe jij je werk moet uitvoeren, omdat hij en zijn medewerkers er geen verstand van hebben.

Wat kost een ZZP bouwvakker per uur? ›

Gemiddeld uurtarief per ZZP beroep
Type ZZP beroepMinimum/maximum
Uitvoerder bouw€45,- / €45,- per uur
Stukadoor€25,- / €55,- per uur
Tegelzetter€25,- / €50,- per uur
Meubelmaker€25,- / €60,- per uur
45 more rows

Wat is het best betaalde beroep in de bouw? ›

Best betaalde baan #1: Servicemonteur

Hierbij kun je denken aan wasmachines, Cv-ketels, computers of ziekenhuisapparatuur, heel divers dus! Vaak heeft een servicemonteur daarom ook een specifiek werkgebied. Zo heb je Servicemonteurs Elektrotechniek of Servicemonteurs Verwarmingstechniek.

Hoeveel mag je als ZZP er belastingvrij verdienen? ›

Je leest het goed: als zzp'er hoef je in 2021 over een winst tot €30.439,- geen belasting te betalen.

Wat kost een ZZP timmerman per uur? ›

Het verschil zit hem er hoofdzakelijk in hoe ervaren de betreffende timmerman is. Een starter vraagt gemiddeld zo'n €25,00 tot €35,00 euro per uur, een gemiddeld ervaren timmerman €35,00 tot €45,00 euro per uur. En een echt ervaren vakman kan tussen de €40,00 en de €50,00 euro per uur vragen.

Welke ZZP ers verdienen het meest? ›

Zo verdienen ZZP'ers in de financiële dienstverlening verreweg het meest met €66.500 bruto per jaar. Mensen in de specialistische zakelijke diensten (€52.600), informatie en communicatie (€51.700) en verhuur en handel van onroerend goed (€49.800) doen het daarentegen ook niet slecht.

Hoeveel btw zzp bouw? ›

Als zelfstandig ondernemer in de bouw, hout of techniek kun je te maken krijgen met verschillende btw tarieven. De Belastingdienst heeft het btw tarief in de bouw onderverdeeld in drie percentages: 0% btw, 9% btw en de meest voorkomende 21% btw.

Hoe lang mag ik als ZZP er bij 1 opdrachtgever werken? ›

Als je maar 1 opdrachtgever hebt over een heel jaar dan zal de Belastingdienst dit als loondienst kunnen beschouwen. Dat betekent dat je geen recht hebt op ondernemersaftrekposten en dat er nog loonbelasting en premies volksverzekeringen moeten worden betaald.

Kan ik zomaar ZZP er worden? ›

Als zelfstandige zonder personeel (zzp) kunt u vrij makkelijk uw onderneming starten. U moet wel een aantal zaken regelen. Zo moet u uw bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel en een rechtsvorm kiezen. Zzp'ers worden ook vaak freelancers genoemd.

Hoeveel uur mag je als ZZP er werken per dag? ›

Er zijn geen regels voor werktijden en rusttijden voor u als zzp'er. Behalve als er een gezagsverhouding is tussen de opdrachtgever en u. Dan geldt de Arbeidstijdenwet wel. Deze wet geldt ook als u in het vervoer of in de mijnbouw werkt.

Hoeveel uur moet je halen als ZZP er? ›

U voldoet meestal aan het urencriterium als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet: U besteedt in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan uw onderneming(en). Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.

Hoe lang kan een ZZP ers blijven bij een project? ›

Hoe lang mag een overeenkomst van opdracht duren? Daar staat geen vaste termijn voor. Bedenk echter wel, dat hoe langer de overeenkomst duurt, hoe eerder er sprake zal zijn van een verkapte arbeidsovereenkomst. Dit speelt zeker als de opdrachtnemer, al dan niet fulltime, slechts voor één opdrachtgever werkt.

Wat moet een ZZP er minimaal verdienen 2023? ›

Tussen € 15 en € 30 per uur. Net als in 2022 valt op dat het uurtarief in 2023 bij een klein deel van de ondervraagden erg laag is. Zo geeft 13% aan tussen de € 15 en € 30 te vragen, tegenover 16% in 2022. De vraag is of zij van zo'n tarief kunnen rondkomen, aangezien van dit bedrag namelijk nog belasting afgaat.

Hoeveel verdient een ZZP er per maand? ›

Zzp'ers verdienen gemiddeld minder met hun werk als zelfstandige dan zmp'ers. Het jaarinkomen als zelfstandige van een zzp'er (voor wie het zzp-inkomen het hoofdinkomen is) bedroeg in 2020 gemiddeld 39,5 duizend euro.

Is 20 euro per uur veel? ›

Het gemiddelde uurloon van een werknemer in 2021 bedroeg 24 euro. Als we kijken naar gemiddelden van 5-jaars-leeftijdsgroepen verdienden jongeren tot 25 jaar 14 euro of minder per uur. Werknemers in de leeftijd van 25 tot 40 jaar verdienden een uurloon dat ligt tussen 19 en 26 euro.

Hoe kan je 10000 euro per maand verdienen? ›

En waar je vooral aan moet denken met die 10k per maand zijn banen als:
 • Orthodontist.
 • Piloot.
 • Dierenarts.
 • Notaris.
 • Cardioloog.
 • Commercieel directeur.
 • Dermatoloog.
 • Bedrijfsjurist.
Jun 22, 2022

Wat is het zwaarste beroep in de bouw? ›

1. Bouwvakker. Het beroep van bouwvakker is zonder twijfel een van de zwaarste beroepen die je uit kunt voeren. Een bouwvakker is iemand die zich bezighoudt met constructiewerk op de bouw.

Waar is veel vraag naar in de bouw? ›

Uit de data van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) blijkt dat er landelijk een groot tekort is aan bouwpersoneel; er is veel vraag naar bouwarbeiders voor de afbouw, elektriciens, ingenieurs en productieleiders.

Hoeveel belasting bij 100.000 euro ZZP? ›

Terwijl je bij een inkomen van €100.000 je effectief 35% belasting betaalt als zzp'er.

Wat verandert er in 2023 voor ZZP ers? ›

Zelfstandigenaftrek omlaag (1 januari 2023)

In 2023 bedraagt de zelfstandigenaftrek 5.030 euro. Deze aftrek is met 1.280 euro naar beneden gegaan. Je betaalt dus meer belasting. De regering bouwt de zelfstandigenaftrek de komende jaren stapsgewijs verder af tot 900 euro in 2027.

Welke kosten zijn aftrekbaar als ZZP er? ›

Alleen de kosten die u maakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming, zijn aftrekbaar: de zakelijke kosten. Zakelijke kosten zijn dus de kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van uw onderneming en de kosten die rechtstreeks op uw onderneming betrekking hebben.

Wat verdient een Bouwopruimer ZZP? ›

Bouwopruimer
InformatieOverzicht | Informatie | Bedrijven (7) | Opleiding | Filmpjes
ActiePrijsopgave aanvragen
Salaris€ 1.600 tot € 2.200 bruto per maand
Tarief€ 25 per uur ex BTW
BoekhoudsoftwareBoekhoudsoftware vergelijken
5 more rows

Wat kost een ZZP loodgieter? ›

Het gemiddelde bruto uurloon van een loodgieter in loondienst ligt net onder de 17 euro per uur. Als zzp-er kun je rond de 40 euro per uur vragen, maar hiervan moet je verschillende kosten zelf betalen en regelen.

Wat verdient een ZZP timmerman netto? ›

Het nettosalaris van een timmerman
Soort timmermanNettosalaris
ZZP-timmermanHij vraagt jou €35 – €50 per uur all-in Per maand blijft hier netto €2500 – €3300 van over Per jaar betekent dit een nettosalaris van €30.000 – €40.000
1 more row

Kan je als zzp veel verdienen? ›

Als zzp'er zul je nooit veel kunnen verdienen, maar als ondernemer wel. Als je volledig de ondernemer in jezelf wakker gaat maken, kun je jezelf vrij maken van opdrachtgevers en kun je je inkomen laten stijgen. Het kan zelfs meer worden dan je ooit voor mogelijk hield.

Waar is veel vraag naar als ZZP er? ›

Bepaalde beroepen worden relatief vaak door zzp'ers uitgeoefend. Bedrijfsorganisatiedeskundige of -adviseur is het het meest voorkomende beroep onder zzp'ers die diensten aanbieden. Daarnaast zijn er veel kappers of schoonheidsspecialisten en beroepen in de bouw, zoals timmerman, aannemer timmerwerk en schilder.

Waarom verdien je als ZZP er meer? ›

Een groot voordeel van freelancen is dat je zelf je uurtarief mag bepalen. Daardoor verdient een zzp'er per uur vaak meer dan iemand met een vaste baan. Iemand die in de zorg werkt, verdient bijvoorbeeld met een vast contract gemiddeld 10 tot 17 euro per uur. Een zzp'er verdient daarentegen gemiddeld 39 euro per uur.

Is btw aftrekbaar bij verbouwing? ›

Sinds 2013 profiteert u van een belastingvoordeel bij verbouwingen. Zo is - onder voorwaarden - het lage btw-tarief van 9% van kracht. Ook heeft u bij een verbouwing of verduurzaming van uw koopwoning recht op renteaftrek van uw persoonlijke lening.

Hoe werkt btw in de bouw? ›

Bij het verrichten van werkzaamheden zoals, schilderen, stukadoren, behangen, schoonmaken en de arbeidskosten voor het isoleren van vloeren, muren en daken betaal je het btw-tarief van 9%. Voor alle huizen jonger dan twee jaar, betaal je het reguliere 21%-tarief bij het verrichten van werkzaamheden om en aan de woning.

Wat valt onder 9% btw bouw? ›

Het 9%-tarief voor het isoleren, schilderen, stukadoren en behangen van woningen geldt alleen als die woning ouder is dan 2 jaar op het moment waarop het isoleren, schilderen, stukadoren en behangen plaatsvindt.

Kun je als ZZP er ook in loondienst werken? ›

Zzp naast loondienst

Dat kan ook. Bespreek wel eerst met je werkgever of hij extra werkzaamheden als zzp'er bij een andere opdrachtgever toestaat. Check of je een concurrentiebeding of relatiebeding hebt getekend en wat daar precies in staat.

Hoeveel uur ZZP naast loondienst? ›

Wie loondienst en zzp combineert, moet er rekening mee houden dat er mogelijk niet aan het urencriterium kan worden voldoen. Je moet namelijk 1.225 uren per kalenderjaar aan je onderneming besteden om gebruik te kunnen maken van fiscale voordelen, specifiek de zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

Kan je als ZZP er een andere ZZP er inhuren? ›

U kunt een zzp'er inhuren voor een specifieke opdracht of een project. Een zzp'er deelt zelf uren, werk en vakantie in. Hij kan tegelijk klussen doen voor andere opdrachtgevers. U geeft geen leiding aan de zzp'er, zoals met personeel.

Wat moet je betalen als zzp er? ›

Als zzp'er heb je te maken met andere belastingen en premies, aftrekposten en subsidies dan als werknemer. Je moet bijvoorbeeld btw (omzetbelasting) in rekening brengen en afdragen aan de Belastingdienst. Ook betaal je premie voor de Zorgverzekeringswet. Let erop dat je belastingen vaak pas achteraf betaalt.

Wat voor verzekeringen heb je nodig als zzp? ›

Welke verzekeringen zijn verplicht als zelfstandige? In de basis zijn er maar twee verzekeringen verplicht als zzp'er: een zorgverzekering en een WA- verzekering (als je een auto hebt). Er zijn dus geen specifieke verplichte verzekeringen voor zzp'ers.

Wat is het verschil tussen een eenmanszaak en zzp? ›

Eenmanszaak of zzp: ze zijn niet hetzelfde. Een eenmanszaak is een rechtsvorm, zzp of freelance is dat niet. Je bent zzp'er of freelancer als je als eenpitter voor verschillende opdrachtgevers werkt zonder dat je in loondienst bent. Als zzp'er en freelancer moet je je inschrijven bij de KVK.

Is reistijd werktijd ZZP? ›

Optie 3: Reistijd als werktijd

Je kan ook je reistijd factureren als extra werktijd, zodat de gereisde uren worden vergoed tegen (een deel van) je uurtarief. Vaak is dit 50% van het normale tarief, maar meer of minder mag ook. Handig als je vaak doorwerkt in het trein.

Heb je als ZZP recht op pauze? ›

Werk je langer dan 10 uur per dienst, dan heb je recht op 45 minuten pauze.

Hoe controleert Belastingdienst urencriterium? ›

Via de OndernemersCheck van de Belastingdienst kun je controleren of dat voor jou geldt. Als je kunt aantonen dat je in een jaar minimaal 1.225 uur aan je eigen bedrijf hebt besteed, kom je hiervoor in aanmerking.

Wat als je niet aan 1225 uren komt? ›

Besteed je in een kalenderjaar minder dan 1225 uur aan je bedrijf? Dan kun je geen gebruikmaken van ondernemersaftrek, zoals starters- en zelfstandigenaftrek. Maar voldoe je wel aan de ondernemerscriteria van de Belastingdienst, dan heb je wel recht op de mkb-winstvrijstelling van 14%.

Hoe lang ben je starter ZZP? ›

U krijgt de startersaftrek maximaal 3 keer in de eerste 5 jaar dat u ondernemer bent. Daarbij gelden de volgende voorwaarden: U hebt recht op de zelfstandigenaftrek. U was in de afgelopen 5 jaar niet elk jaar ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Wat als je je urencriterium niet haalt? ›

Wat als je het urencriterium niet haalt? Haal je het urencriterium niet, dan mag je geen gebruik maken van bepaalde aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de meewerkaftrek. Doe je dit toch en krijg je controle van de Belastingdienst, dan krijg je een fikse boete.

Kan je zomaar stoppen met ZZP? ›

Voor het beëindigen van een eenmanszaak heb je formulier 14 nodig, voor overige rechtspersonen heb je formulier 17 nodig. Via deze link kan je jouw bedrijf uitschrijven uit het Handelsregister. Belastingdienst - Wanneer je definitief stopt, schrijf je jouw onderneming uit bij de Kamer van Koophandel (KVK).

Wat als zzp niet lukt? ›

U moet uw bedrijf beëindigen? Dan kunt u voor financiële ondersteuning een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Met deze aanvullende periodieke uitkering kunt u uw inkomen aanvullen tot bijstandsniveau. Dan heeft u tijdens de beëindiging van uw bedrijf genoeg geld om van te leven.

Kan een ZZP er ontslagen worden? ›

Als zzp'er kun je in principe niet ontslagen worden. Ontslag is namelijk iets arbeidsrechtelijks, waar de zzp'er niet onder valt. Een zzp'er werkt als opdrachtnemer voor een opdrachtgever, wat omschreven kan worden als een overeenkomst van opdracht.

Hoeveel verdiend een ZZP er per maand? ›

Ontdek het gemiddelde salaris als Zzp Er

Het gemiddelde zzp er salaris in Nederland is € 56.063 per jaar of € 28,75 per uur. De aanvangsposities beginnen vanaf € 34.125 per jaar, maar meer ervaren werknemers verdienen tot € 78.028 per jaar.

Hoeveel verdien je als ZZP er per uur? ›

Het uurtarief van zzp'ers kan onderling flink variëren. Het gemiddelde ligt tussen de € 45 en € 60 per uur, exclusief btw. Maar dit kan ook oplopen tot boven de € 100. Dit is afhankelijk van verschillende factoren.

Wat moet je als ZZP er minimaal verdienen? ›

Zzp'ers gaan vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur verdienen. Het kabinet wil met dit minimumtarief tegengaan dat mensen werken voor een bedrag waar ze niet van kunnen rondkomen.

Hoe betaal je jezelf uit als ZZP er? ›

Als ZZP'er heb je geen salaris – theoretisch gezien dan

Het uitbetalen van salaris aan jezelf is daarom in feite géén salarisbetaling, maar een privéopname van je zakelijke rekening. Heel strikt genomen heb je als eenmanszaak dus geen salaris, omdat alles (je inkomsten en winst) van jou is.

Wat is een goed uurloon? ›

18 jaar: € 4,91 tot € 5,46 bruto per uur. 19 jaar: € 5,89 tot € 6,55 bruto per uur. 20 jaar: € 7,86 tot € 8,73 bruto per uur. 21 jaar of ouder: € 9,82 tot € 10,91 bruto per uur.

Is het verstandig om ZZP er te worden? ›

Wat zijn de voordelen om als zzp'er te starten? Een van de grootste voordelen van zelfstandig ondernemen, is dat jij je eigen tijd kunt indelen. Jij bent nu de baas en jij bepaalt hoe je dag eruit ziet. Verder levert werken als zzp'er veel afwisseling op omdat je diverse klanten en opdrachtgevers hebt.

Videos

1. Je EIGEN BEDRIJF STARTEN als ZZP'ER, HOE DOE JE DAT, ONDERNEMEN? | 7 TIPS | 7DTV
(7DTV)
2. 3.000 euro netto overhouden als zzp’er, wat moet je omzet dan zijn? Een rekenvoorbeeld #administrati
(Marjan Heemskerk - the happy financial)
3. 7 verzekeringen om te overwegen als ondernemer: ✔️ bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ✔️ Beroepsa
(Marjan Heemskerk - the happy financial)
4. Van ZZP'er naar een bedrijf
(Bart van den Belt)
5. ‘Iemand in loondienst kan niet concurreren met een zzp’er’ | Julius Kousbroek (WePayPeople) | 7DTV
(7DTV)
6. Wanneer inschrijven bij KVK? | KVK
(KVK)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated: 22/05/2023

Views: 6162

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.