Starten met een zaak in de horeca - Onderneming.nl (2023)

Home » Bedrijf Starten » Starten met een zaak in de horeca

Starten met een zaak in de horeca - Onderneming.nl (1)

 • Auteur: Reinout de Jong

  Reinout de Jong is werkzaam als financieel journalist, hij schrijft teksten voor verschillende financiële websites en is na het afronden van zijn redactionele opleiding bezig met een hbo bachelor in de Nederlandse taal.

 • Bijgewerkt op: 24 mei 2023
 • Gecontroleerd op: 24 mei 2023
 • Leestijd: 17 minuten

Het is hard werken, maar een eigen restaurant starten is iets waar velen van dromen. Hoe pakt een ondernemer dit aan, hoe maak je van een eigen bedrijf een succesvol restaurant en met welke regels heeft een horecaonderneming te maken? Lees hier het stappenplan over hoe men een horecabedrijf start.

Waarom een horecazaak starten?

Voor de een is het een langgekoesterde droom, voor de ander een mogelijkheid om zijn of haar ondernemerschap in kwijt te kunnen. Wat de reden ook mag zijn, iedereen is het er over eens dat een goedlopend restaurant runnen niet vanzelf gaat. Ook het opstarten niet. Om daarmee te helpen sommen we de stappen op die doorlopen moeten worden om een eigen zaak in de horeca te beginnen.

Voordelen

 • Een eigen zaak
 • Veel voldoening
 • Alles zelf in handen

Nadelen

 • Veel verantwoordelijkheid
 • Succes wordt mede bepaald door de beleving van gasten
 • Stressvolle wereld

Inschrijven bij de KvK

Ondernemers die een eigen restaurant starten moeten zich inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). In deze fase is het belangrijk om na te denken over het concept van de horeca onderneming. Welk soort restaurant hoort bij het droombeeld? Denk hierbij aan de inrichting, menukaart, speciale gerechten, of er plek komt voor een bar, of er sterke drank wordt geschonken, et cetera. In de context van de tijd kunnen er andere dingen spelen die een ondernemer zich kan afvragen, tijdens de coronapandemie bijvoorbeeld of er schermen nodig zijn en alternatieve vormen waarop personeel wilt serveren. Door dit te doen ontstaat er een duidelijk beeld om als leidraad te gebruiken.

Starten met een zaak in de horeca - Onderneming.nl (2)

Een inschrijving bij de KvK kan pas plaatsvinden op het moment dat er een koop- of huurcontract van het pand getoond kan worden.

Ondernemingsplan

In een ondernemingsplan staat hoe een bedrijf eruit gaat zien, wat de risico’s zijn en wat de verwachtingen qua kosten en inkomsten zijn. Inzichtelijk hebben wat bijvoorbeeld de grootste kostenpost naar verwachting gaat worden is belangrijke informatie. Een bedrijfsconcept is belangrijk om op te stellen zodat er een leidraad is om te volgen wanneer keuzes worden gemaakt. Hoe ziet het eigen restaurant eruit? Wat is er nodig in de keuken? Wat komt er op de menukaart te staan? Hoe werkt het reserveren? Indien er in een later stadium investeerders worden geworven is het ook gebruikelijk om een ondernemingsplan te overhandigen.

Bestemmingsplan van de gemeente controleren

Op de hoogte zijn van het bestemmingsplan zijn is aan te raden. Zo kunnen er plannen liggen om wijzigingen aan te brengen op die prachtige locatie. Neem hiervoor contact op met de gemeente om zeker te weten dat de horecazaak past in het bestemmingsplan. Mocht dat niet zo zijn, kan er een verzoek ingediend worden om het bestemmingsplan te wijzigen.

Vergunningen

Er zijn een aantal vergunningen die belangrijk zijn om aan te vragen voordat een ondernemer een eigen horecabedrijf starten kan. We zetten hier een aantal zaken op een rij, let wel dat het per gemeente kan verschillen welke vergunningen worden verwacht.

Omgevingsvergunning

Als er gebouwd of verbouwd moet worden, dan is er toestemming in de vorm van een omgevingsvergunning nodig. Dit is vaak ook vereist als het een monumentaal pand betreft, bijvoorbeeld bij het renoveren ervan. Deze wordt verstrekt door de gemeente. Dit kan wat tijd in beslag nemen. De gemeente is wettelijk verplicht om binnen acht weken de aanvraag te beoordelen. Er staan ook eisen met betrekking tot brandvertragende materialen.

Drank en horecavergunning

(Video) Webinar: Een eigen bedrijf starten

Om alcoholische dranken te mogen schenken in een eigen restaurant is het nodig om een alcoholvergunning te hebben. Hiervoor moet er voldaan worden aan twee specifieke voorwaarden, de rest kan variëren per gemeente. Allereerst moet er een SVH diploma Sociale Hygiëne behaald zijn (zowel voor de horeca-eigenaar als de leidinggevende). Dit is een cursus die inzicht geeft in hoe er met beschonken gasten gehandeld wordt en wat de wetgeving is met betrekking tot alcohol en drugs. Tenslotte moet er aan de leeftijdseis voldaan worden om minimaal 21 jaar te zijn. Werknemers onder de 16 mogen geen alcohol schenken aan gasten.

Exploitatievergunning

De gemeente moet een exploitatievergunning horecabedrijf afgeven voordat een eigen horecazaak geopend kan worden. Deze vergunning heeft betrekking tot onder meer de openbare orde en veiligheid. De vergunning is aan te vragen op de website van de betreffende gemeente.

In veel gemeentes is een terrasvergunning nodig om uit te kunnen serveren op een terras, ook kunnen er verdere eisen aan gesteld worden. Deze regels zijn terug te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening van de betreffende gemeente. Andere informatie die hierin te vinden zijn, zijn of gasten mogen roken op het terras en wat het de toegestane geluidsnorm is.

Speelautomatenvergunning

Het installeren en exploiteren van kansspelautomaten is in sommige gevallen mogelijk, hiervoor dient wel een speelautomatenvergunning afgegeven te worden.

Gebruiksmelding

Een gebruiksmelding is nodig wanneer er meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig zullen zijn. Dit heeft te maken met de brandveiligheid van het gebouw en het gebruik daarvan. Deze melding kan aangevraagd worden via de site van het Online Omgevingsloket.

Melding Milieuplicht Activiteitenbesluit

Bij het starten van een eigen horecabedrijf waarbij een andere soort bedrijfsvoering hoort dan voorheen (bijvoorbeeld een nieuw pand of een ander soort bedrijf), dient er een melding gedaan te worden op grond van het activiteitenbesluit. De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) van de Rijksoverheid kan helpen met het in kaart brengen van de milieuregels die gelden en of er een vergunning moet worden aangevraagd voor het eigen restaurant.

Risico-inventarisatie (RI&E) voor personeel

Wanneer er personeel in dienst is, waaronder ook uitzendkrachten, stagiaires en flexwerkers vallen, moeten deze veilig en gezond kunnen werken. De RI&E is een onderzoek die hiervoor uitgevoerd moet worden, en in kaart brengt: welke arbeidsrisico’s er bestaan, welke risico’s het grootst zijn, een plan van aanpak waarin maatregelen worden getroffen om de risico’s worden beperkt. Het plan van aanpak moet uitgevoerd en regelmatig beoordeeld worden. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert dit en kan een waarschuwing of boete afgeven.

Muzieklicentie

Voor het openbaar afspelen van muziek in een eigen restaurant is toestemming nodig van de muziekuitgever. Deze licenties zijn te regelen via organisaties die de belangen van muzikanten vertegenwoordigen. Voorbeelden hiervan zijn Buma/Stemra en Sena.

Certificaten

Naast vergunningen is het in veel gevallen ook verplicht om een aantal certificaten te hebben voordat een ondernemer een horecazaak beginnen kan. De belangrijkste worden hier beschreven.

SVH diploma sociale hygiëne

(Video) Een horecabedrijf starten, waar begin je?

Zoals hierboven beschreven onder ‘Alcoholvergunning’ is het verplicht om als restaurant over dit diploma te beschikken. Dit certificaat heeft betrekking tot de omgang met gasten die alcohol hebben genuttigd en bijvoorbeeld gevaarlijk gedrag beginnen te vertonen. Daarnaast wordt er kennis aangeleerd met betrekking tot de wetten omtrent alcohol en drugs.

HACCP certificaat

Dit certificaat heeft betrekking tot hygiëne die nageleefd dient te worden binnen de horeca, en laat zien dat een restaurant op de hoogte is van alle omgangsvormen die benodigd zijn om op een verantwoordelijke en veilige manier met voedsel om te gaan. Het certificaat is voor onbepaalde tijd geldig, maar het wordt aangeraden deze regelmatig opnieuw te houden om op de hoogte te blijven van de inhoud.

Allergenencertificaat

Zoals de naam al aangeeft toont dit certificaat de kennis met betrekking tot allergenen. Het is als horecaondernemer wettelijk verplicht om volgens de allergenendeclaratie te werken. Dit heeft onder andere te maken met de allergenenvermelding van gerechten. Hoewel geen enkel restaurant dit wenst, kan het in een uitzonderlijk geval gebeuren dat gasten een allergische reactie op iets krijgen. Wanneer er geen goed allergenenbeleid is, krijgt een ondernemer mogelijk geen dekking vanuit de verzekering. Dit certificaat kan gebruikt worden om tijdens controles aan te geven dat er voldoende kennis van allergenen in huis is.

BHV certificaat

Het is dagelijks verplicht om ten minste één BHV’er aanwezig te hebben in een eigen restaurant. Met dit certificaat is iemand getraind om juist te handelen in het geval van gevaarlijke situaties. Denk eraan dat in het geval van ziekte er dus een andere werknemer met een BHV certificaat op de werkvloer staat.

Verzekeringen

Zoals voor de meeste ondernemers geldt, dienen naar eigen verantwoordelijkheid verzekeringen afgesloten te worden. Een aantal verzekeringen die belangrijk zijn in het geval van een eigen restaurant als horeca ondernemer, zijn:

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Ondernemers die een zaak in de horeca openen doen er verstandig aan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Deze verzekering dekt schade die ontstaat door ongevallen in een eigen horecabedrijf. Hieronder valt onder meer schade aan werknemers en gasten, dat kan zowel lichamelijk, materieel of immaterieel zijn.

Verzuimverzekering

Hoewel deze verzekering niet verplicht is, is het over het algemeen aan te raden om af te sluiten. In het geval dat er personeel (blijvend) ziek worden of slachtoffer zijn van een ongeval, dekt een verzuimverzekering een bepaald percentage van de loonkosten.

Bedrijfsschadeverzekering

Brand, ontploffing, overstroming en storm zijn een aantal dingen waarmee een eigen horecabedrijf te maken kan krijgen. Hierdoor wordt verlies aan inkomsten door schade aan het horecabedrijf gedekt. Niemand hoopt op één van deze voorvallen, daarom kan het van belang zijn om een bedrijfsschadeverzekering af te sluiten. Wat precies gedekt wordt verschilt per aanbieder. Er wordt sinds kort door sommige verzekeraars ook verzekerd tegen gevolgen van corona.

Goederen- en inventarisverzekering

Deze verzekering dekt schade aan de inhoud van een zaak. Denk hierbij aan keukenmateriaal, apparatuur, meubilair en serviesgoed. Goederen zoals voedsel en drank zijn ook verzekerd maar worden vaak apart behandeld binnen een verzekeringspolis, de mate van dekking verschilt per verzekeraar.

(Video) Hoe start ik een een horecabedrijf? | Ik Begin Voor Mezelf

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Hoewel het momenteel niet verplicht is om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, wordt deze naar verwachting van de Rijksoverheid in 2024 verplicht. Deze verzekering garandeert ondernemers van een inkomen als er door een ongeval of langdurige ziekte voor een lange tijd niet gewerkt kan worden.

AOV voor horecaondernemers

Bescherming tegen arbeidsongeschiktheid nodig? Bekijk en vergelijk alle arbeidsongeschiktheidsverzekering op Onderneming.nl en maak de beste keus!

Vergelijk zelf

Starten met een zaak in de horeca - Onderneming.nl (3)

Rechtsbijstandverzekering

Het is altijd mogelijk dat er conflicten ontstaan met andere partijen, bijvoorbeeld leveranciers of andere samenwerkende partners. Dan is een rechtsbijstandverzekering prettig om te hebben. Proces- en gerechtskosten en overige juridische kosten zijn bij deze verzekering in veel gevallen verzekerd.

Starten met een zaak in de horeca - Onderneming.nl (4)

Een verzekeringsmakelaar kan advies geven over passende verzekeringen en hulp bieden bij het vergelijken.

Inschrijven bij een register van de NVWA

Iedereen die levensmiddelen produceert, verwerkt of verkoopt moet ingeschreven staan in een register van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA controleert of er volgens de regels gehandeld wordt met betrekking tot de bereiding, verwerking en verkoop van voedsel.

Daarnaast dient gewerkt te worden volgens de HACCP, dit staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Dit is een veiligheidsanalyse die waarborgt dat eten niet in gevaar komt. Kortom: er moet gebruik gemaakt worden van een goedgekeurde hygiënecode. Deze codes zijn te vinden op de website van de NVWA.

Betaalverkeer

Betalingen versturen en ontvangen

Om betalingen te doen en te ontvangen dient betalingsverkeer georganiseerd te worden. Vaak hoort hier het openen van een zakelijke rekening bij. Deze rekeningen kunnen hier vergeleken worden.

Betaalmogelijkheden voor gasten

Het is van belang om over betaalmogelijkheden na te denken. Een QR-code, mobiel pinapparaat, contant, er zijn meerdere voor- en nadelen die kunnen spelen. Een bank kan hierbij vaak adviseren.

Boekhouding

Het bijhouden van boekhouding is iets wat van elke ondernemer verwacht wordt. Dit kan in het begin wat ingewikkeld lijken voor ondernemers die voor het eerst een bedrijf starten. Tegenwoordig bestaat er boekhoudingssoftware die het proces versimpelt en het bijhouden van administratie vergemakkelijkt.

(Video) Zo start je je eigen zaak in 7 stappen | Liantis legt uit

Zorg voor een goede administratie

Als horecaondernemer aan de slag? Zorg dan voor een goede administratie en houd eenvoudig en snel de boekhouding en urenregistratie bij. Maak gebruik van de online boekhoudprogramma’s die deze functies bieden. Profiteer nu van een speciale actie van E-Boekhouden: 15 maanden lang gratis het boekhoudprogramma uitproberen.

Nu 15 maanden gratis

Starten met een zaak in de horeca - Onderneming.nl (5)

Personeel werven

Het personeel is het hart van een horecabedrijf, daarom behoeft het aandacht om ze doelbericht te werven. Dit kan op verschillende manieren.

Vacatures plaatsen

De meest logische stap is het plaatsen van vacatures. Dit. kanvia kranten, vakbladen, websites en op sociale media.

Contact onderhouden met vakopleidingen

Contact hebben met een school of opleidingsinstituut biedt de mogelijkheid om stages, bijbanen en startersplekken aan te bieden. Let wel, om een erkend leerbedrijf te worden heb je eerst een SVH diploma tot Leermeester nodig.

Uitbesteden

Mocht het werven van personeel moeizaam gaan, dan is het mogelijk om een uitzend- of detacheringsbureau in te schakelen. Zij nemen de werving van horecapersoneel over.

Veelgestelde vragen

Hoeveel winst maakt een restaurant?

De winst van een restaurant verschilt onderling, en heeft onder meer te maken met het succes van het bedrijf en de locatie ervan. Zo verdient een bedrijf met een perfecte locatie en goede naamsbekendheid natuurlijk meer. Over het gemiddelde bedrijfsresultaat valt wel wat te zeggen, dat bedroeg in 2019 14,7 procent. Dat houdt in dat er op elke euro omzet ongeveer 15 cent winst wordt gemaakt.

Hoeveel verdien ik als restaurant eigenaar?

Het gemiddelde jaarinkomen van een restauranteigenaar wordt niet centraal bijgehouden, de schattingen variëren nogal. Wel valt er iets te zeggen over ondernemers met personeel, zij verdienen volgens het Centraal Planbureau over het algemeen 80.000 euro bruto.

Wat kost een horeca medewerker per uur?

Als vuistregel kan genomen worden dat een medewerker ongeveer 130 procent van zijn of haar uurloon kost. In het geval dat een werknemer €12,75 per uur krijgt, kost het een ondernemer in werkelijkheid €16,57 per uur.

Starten met een zaak in de horeca - Onderneming.nl (6)

Geschreven door Reinout de Jong

(Video) Eigen bedrijf starten vanuit een WW-uitkering

Reinout de Jong is werkzaam als financieel journalist, hij schrijft teksten voor verschillende financiële websites en is na het afronden van zijn redactionele opleiding bezig met een hbo bachelor in de Nederlandse taal.

FAQs

Starten met een zaak in de horeca - Onderneming.nl? ›

Exploitatievergunning APV

Voor het starten van een horecabedrijf is in de meeste gemeenten een exploitatievergunning horecabedrijf nodig op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ook voor het terras of evenementen is vaak een vergunning nodig.

Hoe start je een horeca zaak? ›

 1. Schrijf uw horecabedrijf in bij KVK. ...
 2. Check het bestemmingsplan. ...
 3. Vraag een exploitatievergunning horecabedrijf aan. ...
 4. Vraag een alcoholvergunning aan. ...
 5. Zorg voor een brandveilig horecabedrijf. ...
 6. Ga na of u een omgevingsvergunning nodig heeft. ...
 7. Kijk welke vergunningen u nog meer nodig heeft.

Welke vergunningen zijn er nodig om een horecagelegenheid te openen? ›

Exploitatievergunning APV

Voor het starten van een horecabedrijf is in de meeste gemeenten een exploitatievergunning horecabedrijf nodig op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ook voor het terras of evenementen is vaak een vergunning nodig.

Hoeveel startkapitaal horecazaak? ›

Als je een horecapand koopt, moet je rekenen op een aanbetaling van 10% tot 20%. Voor een ruimte met een koopprijs van € 1 miljoen komt dat neer op een aanbetaling van € 100.000 tot € 200.000.

Welke papieren heb je nodig voor een horecazaak? ›

Welke diploma's zijn verplicht in de horeca?
 • SVH Diploma Sociale Hygiëne. Heb je een bedrijf of organisatie waarin je alcohol schenkt en/of verkoopt dan dien je volgens de Alcoholwet aan de eis Sociale Hygiëne te voldoen. ...
 • HACCP certificaat. ...
 • Allergenen certificaat. ...
 • SVH Diploma Leermeester. ...
 • BHV Diploma voor horeca.

Wat kost een drank en horecavergunning? ›

Kosten. Een alcoholwetvergunning kost € 380,40. Dit bedrag moet u ook betalen als u de vergunning niet krijgt.

Wat verdient een horeca ondernemer? ›

Na je studie start je tussen de 2109 euro en 2789 euro bruto. Dit kan na 10 jaar oplopen naar 2565 euro tot 3693 euro bruto.

Hoe duur is een horeca vergunning? ›

U moet altijd betalen voor een aanvraag
Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijfTarief 2023
Nieuwe exploitatievergunning met terras€ 3.006,70
Nieuwe exploitatievergunning zonder terras€ 2.499,70
Verlengen exploitatievergunning met terras€ 1.996,00
Verlengen exploitatievergunning zonder terras€ 1.585,00
5 more rows

Wat kost een horeca vergunning? ›

Kosten. Een exploitatievergunning horeca kost € 1.495,00. Dit bedrag moet u ook betalen als u de vergunning niet krijgt.

Welke vergunningen heb je nodig als horeca ondernemer? ›

Als horecaondernemer heb je te maken met verschillende wetten en regels. Zo moet je verschillende vergunningen aanvragen. Zoals een drank- en horecavergunning, terrasvergunning, exploitatievergunning en een omgevingsvergunning.

Hoe winstgevend is een restaurant? ›

In de horeca wordt over het algemeen uitgegaan van een brutowinstmarge van 70 procent. Bij het berekenen van de verkoopprijs, zet je de verkoopprijs op 100 procent, want dit is het bedrag dat je van de klant wil krijgen.

Kan je een restaurant beginnen zonder diploma? ›

Het is niet verplicht om een cursus te volgen of een diploma te hebben. Je bent wel verplicht om te werken volgens de nieuwe Hygiënecode. Het is belangrijk dat jouw medewerkers kennis hebben genomen van de inhoud van de code en een instructie hebben gehad hoe zij veilig voedsel kunnen bereiden.

Wat zijn algemene kosten horeca? ›

De algemene kosten voor het beginnen van een horecabedrijf

De meeste zijn vanzelfsprekend zoals vaste lasten als de huur of het aanschaffen van een nieuwe keuken. Andere wat minder, bijvoorbeeld het geld dat je kwijt bent aan reserveringssoftware of de kosten van marketing.

Hoe krijg je een horecavergunning? ›

Exploitatievergunning. Als je een horecabedrijf wilt opzetten, heb je in de meeste gemeenten de exploitatievergunning horecabedrijf nodig (zie Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het maakt in de meeste gemeenten geen verschil of je wel of geen alcoholhoudende drank aanbiedt.

Welke vergunning heb ik nodig voor een broodjeszaak? ›

Als je jouw broodjeszaak wilt openen, gelden er een aantal eisen en voorwaarden. Zo heb je te maken met milieuregels, brandveiligheid en een exploitatievergunning. Voor brandveiligheid en exploitatie kun je een vergunning bij jouw gemeente aanvragen.

Wat kost een café overnemen? ›

2 Voorbereidingsfase
Soort bedrijfA1-horeca (grote uitgaanscentra)C1-horeca (buurt, dorp, etc.)
Café(-rest.) 200-600 m2€ 200€ 75
Café(-rest.) >600 m2€ 125 tot € 175€ 75
Hotel-Café-Rest. (b.g.)€ 150 tot € 175€ 75 tot € 100
Hotel-Café-Rest. (etage)€ 110 tot € 130€ 60 tot € 90
1 more row

Heb ik een vergunning nodig om alcohol te verkopen? ›

Voor de verkoop van zwak-alcoholhoudende drank in gesloten verpakking, zoals bier en wijn in een supermarkt, snackbar, warenhuis of bezorgdienst heeft u geen vergunning nodig. Wilt u sterke drank (slijterij) verkopen dan heeft u wel een vergunning nodig.

Wat is vergunningsvrije horeca? ›

Deze horeca-activiteiten mogen zonder exploitatievergunning plaatsvinden: hotels met horeca-activiteiten uitsluitend voor hotelgasten. alcoholvrije horeca in winkels (maximaal 20 procent of 20m2 van het oppervlakte) zonder terras. horeca in grootschalige tuincentra en warenhuizen.

Wat is een horeca 4 vergunning? ›

De Raad van State wijst op de definities van horeca 3 en 4 uit het bestemmingsplan. In de Uitvoeringsnotitie Horeca 2014 Amsterdam staat dat het bij horeca 4 gaat om uitgebreidere maaltijden waar mensen meer tijd voor nemen. Het bieden van zitgelegenheid is daarom een voorwaarde.

Hoeveel verdien je per maand met een eigen bedrijf? ›

Gemiddeld basissalaris

Het gemiddelde salaris voor a zelfstandig ondernemer (m/v) is € 8.433 per maand in Nederland. 7 salarissen doorgegeven, bijgewerkt om 23 mei 2023.

Hoeveel verdient een gemiddelde restaurant eigenaar? ›

Het verschil tussen ondernemers met personeel en ondernemers zonder personeel is - niet verrassend - groot. Een zzp'er verdient gemiddeld 45.000 euro bruto, een ondernemer met personeel gemiddeld 80.000 euro.

Wat verdient de horeca per uur? ›

Gemiddeld basissalaris

Het gemiddelde salaris voor a horecamedewerker (m/v) is € 12,10 per uur in Nederland. 10.3k salarissen doorgegeven, bijgewerkt om 24 mei 2023.

Wat mag je verkopen zonder horeca vergunning? ›

Winkel. Heeft u een winkel waarin u levensmiddelen verkoopt? U mag zonder vergunning zwakalcoholhoudende drank zoals bier, wijn, port en sherry (minder dan 15% alcohol) verkopen. U mag geen sterke drank verkopen (meer dan 15% alcohol).

Wat heb je nodig om een eigen restaurant te beginnen? ›

Voordat je kunt starten met je eigen horecabedrijf zijn er een aantal zaken waar je op moet letten, denk hierbij bijvoorbeeld aan:
 • Inschrijven KvK en Belastingdienst.
 • Bestemmingsplan van de gemeente.
 • Horecavergunningen die je moet regelen.
 • Betalingsverkeer organiseren.
 • Risicoinventarisatie en -evaluatie.
Feb 20, 2023

Wat kan je serveren zonder kok diploma? ›

Zo mag elk café lichte maaltijden serveren, zonder dat daar een gediplomeerde kok aan te pas komt. De wetgever heeft zelfs gedefinieerd wat een lichte maaltijd is.

Heb je een vergunning nodig om eten te bezorgen? ›

Als je levensmiddelen produceert, verwerkt of verkoopt moet je inschrijven in een register van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In je hypotheekovereenkomst of huurcontract lees je of je een bedrijf in of bij je huis mag starten.

Wat is een horeca 1 vergunning? ›

In deze categorie zitten de horecabedrijven waarbij de exploitatie primair is gericht op het verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse en die voor een goed functioneren ook een gedeelte van de nacht geopend zijn. Daardoor kunnen zij aanmerkelijke hinder voor de omgeving met zich meebrengen.

Hoe oud moet een leidinggevende van een horeca bedrijf zijn om een vergunning te kunnen krijgen om alcoholische drank te mogen verkopen? ›

Ook voor de leidinggevenden van uw horecabedrijf gelden speciale eisen: Een leidinggevende moet minimaal 21 jaar zijn. Een leidinggevende moet een Verklaring Sociale Hygiëne hebben.

Waar moet een horeca pand aan voldoen? ›

Een horecapand moet volgens de nieuwe alcoholwet aan bepaalde eisen zoals de oppervlakte-, hoogte- en ventilatie-eis, het aantal toiletten en de minimale vloeroppervlakte voldoen. Hierbij vervalt DHW-Besluit Eisen inrichtingen. Het Bouwbesluit 2012 is leidend.

Hoeveel procent inkoop horeca? ›

Elke ondernemer kent ze uit zijn hoofd, de kengetallen in de horeca. 30 procent personeelskosten, 30 procent inkoopkosten, rond de 12 procent huisvestingskosten. Met deze percentages in je exploitatiebegroting, zit je altijd goed.

Hoeveel procent mag personeelskosten zijn horeca? ›

Het personeelskosten percentage (PKP) van een gemiddelde horecazaak is vaak 30%. Dit wil zeggen dat bij elke €100 aan omzet, €35 wordt uitgegeven aan jouw personeel.

Hoeveel btw in horeca? ›

Horecabedrijven. Eten en drinken (niet-alcoholhoudend) in horecabedrijven valt onder het 9%-tarief. Dit tarief geldt ook voor afhaalmaaltijden.

Kan je zomaar een eigen bedrijf beginnen? ›

Als zelfstandige zonder personeel (zzp) kunt u vrij makkelijk uw onderneming starten. U moet wel een aantal zaken regelen. Zo moet u uw bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel en een rechtsvorm kiezen. Zzp'ers worden ook vaak freelancers genoemd.

Wat voor soort bedrijf is een restaurant? ›

De horeca is de bedrijfstak die alle eet- en drinkgelegenheden en logiesverstrekkende bedrijven omvat. Het woord horeca is een lettergreepwoord, gevormd uit de woorden hotel, restaurant en café.

Kan je als ZZP er beginnen zonder diploma? ›

Een opleiding of diploma is niet altijd nodig om een eigen bedrijf te starten. Bij de gereglementeerde beroepen (zoals bijvoorbeeld in de zorg, in het onderwijs of in de luchtvaart) is een diploma wel noodzakelijk. Toch is het handig om nog een (korte) opleiding of cursus te volgen.

Hoeveel winst in horeca? ›

In 2019 bedroeg het gemiddelde bedrijfsresultaat in de horeca 14,7 procent. Dit betekent dat op elke euro omzet gemiddeld bijna 15 cent winst wordt gemaakt. De kosten zijn gemiddeld 85,3 procent van de omzet. Gemiddeld bedragen de inkoopkosten in de horeca 31 procent van de omzet.

Hoeveel omzet horeca? ›

Horeca boekt in 2022 bijna €26 miljard omzet: dat is meer dan voor corona, maar toch moeten de prijzen verder omhoog, vindt brancheclub. Horecaondernemers zetten meer geld om dan voor de coronacrisis. De omzet van afgelopen jaar is met bijna 26 miljard euro iets hoger dan die in 2019, meldt branchevereniging KHN.

Hoeveel omzet per m2 horeca? ›

Je begint winst te draaien met een omzet van €250,- tot €350,- per vierkante meter. Je draaiteen goede winst boven de €350,- per vierkante meter.

Welke soorten horeca zijn er? ›

Sectoren binnen de horeca

Fastfoodsector: hieronder vallen horecatenten zoals snackbars, lunchrooms en ijssalons. Restaurantsector: horecazaken als eetcafés, bistro's en restaurants vallen hieronder. Hotelsector: hotels, motels en pensions zijn voorbeelden van horecazaken in deze sector.

Heb je een vergunning nodig om koffie te verkopen? ›

Om op straat koffie te mogen verkopen heb je een bedrijf, een ventvergunning en een verzekering nodig. Ook al is het maar deeltijd, toch moet alles geregeld zijn. Ook om het risico voor prive te beperken. Hieronder dus een overzicht van de stappen.

Hoe lang is een drank en horecavergunning geldig? ›

Een afgegeven Drank- en Horecavergunning geldt voor onbepaalde tijd, maar vervalt bij een wijziging in de bedrijfsvoering of rechtsvorm van de club. Wanneer de inschrijving van de sportvereniging bij de Kamer van Koophandel wijzigt, vervalt de dus vergunning automatisch.

Hoeveel verdien je in een broodjeszaak? ›

Startsalaris zonder ervaring ongeveer € 1.700 bruto per maand. Gemiddeld salaris ongeveer € 1.950 bruto per maand. Salaris met meer dan tien jaar ervaring ongeveer € 2.200 bruto per maand.

Heb je diploma nodig voor broodjeszaak? ›

In principe heb je voor een broodjeszaak geen bijzondere diploma's nodig al is dat wel aan te raden. Je gaat immers met etenswaren om en daar worden op zich strenge eisen aan gesteld ondermeer door de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit).

Wat als je geen horecavergunning hebt? ›

U wilt alcohol schenken en u heeft geen horecavergunning of u bent een horecaondernemer en wilt buiten het pand schenken, bijvoorbeeld tijdens een evenement? Vraagt u dan een ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet aan. U hoeft geen horecaondernemer te zijn om deze ontheffing te kunnen krijgen.

Hoeveel winst maakt een café? ›

In de grafiek onder ziet u dat het gemiddelde bedrijfsresultaat van de branche cafés tussen 2009 en 2017 is gestegen met 3.88% procentpunt naar 15.29%. Hierbij wordt in de branche cafés gemiddeld een bruto marge van 67.4% behaald.

Hoe start je je eigen café? ›

 1. Schrijf uw horecabedrijf in bij KVK. ...
 2. Check het bestemmingsplan. ...
 3. Vraag een exploitatievergunning horecabedrijf aan. ...
 4. Vraag een alcoholvergunning aan. ...
 5. Zorg voor een brandveilig horecabedrijf. ...
 6. Ga na of u een omgevingsvergunning nodig heeft. ...
 7. Kijk welke vergunningen u nog meer nodig heeft.

Hoeveel huur betalen voor horecapand? ›

Samen met Bureau Lenting werden 50 cafés en restaurants onderzocht. De gemiddelde huurprijs van de onderzochte bedrijven bedroeg € 73.000. De gemiddelde omzet was iets boven de € 1.000.000,-. De gemiddelde huur van de bedrijven uit de benchmark bedroeg daarmee 7,22.

Hoeveel heb je nodig om een restaurant te starten? ›

Vergunningen en inschrijvingen

In de meeste gemeenten moet je voor het runnen van een restaurant beschikken over een exploitatievergunning. Deze vergunning wordt verstrekt door de gemeente. De kosten voor een exploitatievergunning variëren van € 500 tot een paar duizend euro.

Hoe klanten aantrekken horeca? ›

Hoe krijg je (meer) gasten naar je horecazaak?
 1. Reviews stimuleren en delen. Zeker in deze tijd is het aan te raden om gasten actief te vragen (of plaats het desnoods op je menukaart) om een review achter te laten. ...
 2. Zet social media in. ...
 3. Influencers. ...
 4. Marketingacties. ...
 5. Thema's & arrangementen. ...
 6. Communicatie. ...
 7. SEO. ...
 8. Doe iets extra's.
Jul 8, 2020

Hoe kom je aan een horecavergunning? ›

Om op de vergunning te staan, is er een SVH-verklaring Sociale Hygiëne nodig.
...
Drank- en Horecavergunning (DHW) / Alcoholvergunning
 1. minimaal 21 jaar oud zijn.
 2. niet van slecht levensgedrag zijn.
 3. niet onder curatele staan.
 4. voldoen aan de eisen van het Besluit eisen zedelijk gedrag.

Is het moeilijk om een restaurant te openen? ›

Horecaondernemingen hebben het al jarenlang moeilijk, aangezien zij te maken krijgen met een groot aanbod, veel concurrentie en klanten die (hoge) eisen stellen. Om goed van start te kunnen gaan is het daarom belangrijk dat er eerst een goed en vernieuwend concept wordt opgesteld.

Wat maakt een restaurant succesvol? ›

Voor een restaurant dat zijn succesmodel baseert op het serveren van een typische gerecht uit de omgeving en waar de gasten altijd om hetzelfde gerecht vragen, is het belangrijk om regelmatig nieuwe gerechten op het menu te zetten die een vergelijkbare waarde hebben als de stergerechten.

Waar moet een horeca aan voldoen? ›

Eisen aan de inrichting van een horecabedrijf
 • De gemeente mag de minimale eis aan de vloeroppervlakte van 35 m2 verhogen.
 • De hoogte-eis voor nieuwbouw is 2,60 meter, vanaf de vloer gemeten. ...
 • Nieuwe horecagebouwen hebben 1 toilet nodig als er maximaal 15 personen gebruik van maken.

Wat is een bedrijfsformule in de horeca? ›

Je bedrijfsformule maakt duidelijk wat jouw horecazaak onderscheidt van de concurrentie. Dat is wel zo handig, bijvoorbeeld als je aan medewerkers wilt uitleggen wat jullie gasten mogen verwachten. Of als je belangrijke beslissingen moet nemen, zowel bij het starten van je horecazaak als daarna bij het runnen ervan.

Wat mag je verkopen zonder horecavergunning? ›

Winkel. Heeft u een winkel waarin u levensmiddelen verkoopt? U mag zonder vergunning zwakalcoholhoudende drank zoals bier, wijn, port en sherry (minder dan 15% alcohol) verkopen. U mag geen sterke drank verkopen (meer dan 15% alcohol).

Videos

1. Een succesvol horeca concept opzetten met Rob Bongers
(Food Reporter)
2. IK GA MIJN EIGEN HORECAZAAK OPENEN 🍷🥳 Maar HOE?! 🤯 | VAN DROOM TOT WERKELIJKHEID ✨ | afl. 1
(Charlotte Blitzblum)
3. Ga op zoek naar klanten (stap 10) | Een eigen bedrijf starten
(KVK)
4. Het starten van een onderneming
(Wahlen Horeca-management)
5. Webinar: Aan de slag met uw eigen bedrijf en belastingen
(Ondernemersplein)
6. Webinar: Bedrijf starten vanuit een WW-uitkering
(Ondernemersplein)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ms. Lucile Johns

Last Updated: 24/04/2023

Views: 6170

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.