Modelovereenkomst voor zzp'ers: wat is dit? - Boekhouder.nl (2023)

[ez-toc] Een modelovereenkomst voor zzp'ers: wat is dat? De overeenkomst is een onderdeel van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA). Het is een mond vol voor de nieuwe wetgeving, die onder andere schijnzelfstandigheid moet voorkomen. De modelovereenkomst biedt een opdrachtgever zekerheid dat het niet nodig is om loonheffing in te houden, omdat jij als zzp'er volledig zelfstandig werkt.

De modelovereenkomst vervangt de VAR, waarmee je dat voorheen kon aangeven. Je gebruikt een modelcontract om de opdrachtgever als het ware aan te tonen dat je voor jezelf werkt, waardoor daar geen onduidelijkheid over kan bestaan. De Belastingdienst heeft een aantal voorbeeld overeenkomsten opgesteld, die je kunt gebruiken op het moment dat je werkt als zzp'er.

Wat is een modelovereenkomst?

De modelovereenkomst bevat informatie over de relatie die jij hebt met een opdrachtgever. De overeenkomst kan bijvoorbeeld beschrijven dat je als opdrachtnemer volledig zelfstandig werkt. De opdrachtgever mag instructies geven over het verwachtte resultaat, maar je bepaalt zelf hoe, wanneer en waar je daar aan werkt. Het is een overeenkomst voor zzp'ers, waarmee je laat zien dat je zelfstandig bent. Dat betekent vervolgens ook dat een opdrachtgever geen loonheffing hoeft in te houden, omdat je zelf de verplichte belastingen zal afdragen.

Je hebt binnen de modelovereenkomsten voor zzp'ers op basis van ‘geen werkgeversgezag’ de keuze uit een algemene overeenkomst opgesteld door de Belastingdienst, NVO-NCW en MKB Nederland. Ter alternatief kun je gebruik maken van een overeenkomst opgesteld door FNZ Zelfstandigen. Daarin staat beschreven dat je werkt naar eigen inzicht, zonder toezicht of specifieke leiding door de opdrachtgever.

(Video) Welke belastingen betaal ik als zzp'er? Korte duidelijke uitleg.

Je kunt bovendien gebruik maken van een overeenkomst die zowel het werkgeversgezag uitsluit als geen verplichting kent tot persoonlijke arbeid. Dat betekent dat je vrij bent om een vervanger aan te stellen, als jij niet in staat bent om het werk uit te voeren. Ook dat draagt bij aan het zelfstandige karakter dat je hebt, waarin je zelf beslist hoe je de werkzaamheden inricht om het gewenste resultaat voor de opdrachtgever te bereiken.

Voordelen van een modelovereenkomst

Uit recentelijk onderzoek is gebleken dat slechts 12% van alle zzp’ers gebruik maakt van modelovereenkomsten. Sterker nog, zeker 1 op de 3 startende zzp’ers heeft nog nooit gehoord van een modelovereenkomst en de vele voordelen die hierbij komen kijken. De meest voorkomende voordelen van modelovereenkomsten voor zzp’ers zijn:

 • Een modelovereenkomst waarin alle afspraken goed zijn vastgelegd biedt meer duidelijkheid en een beter overzicht van de gemaakte afspraken tussen de zzp’er en de opdrachtgever. Op deze manier worden juridische conflicten sneller voorkomen aangezien elke partij precies op de hoogte is van alle vastgestelde voorwaarden.
 • Het inschakelen van een advocaat is niet noodzakelijk voor het opstellen van een modelovereenkomst. Een zzp’er ook kan zelf zorg dragen voor het maken van een modelovereenkomst door online te zoeken naar voorbeelddocumenten.

Inhoud van een modelovereenkomst

Wat er precies komt te staan in een modelovereenkomst kan per situatie, per branche en per opdracht verschillen, maar de basisgegevens die moeten staan in een standaard modelovereenkomst staan min of meer vast. Zo is het van groot belang dat de volgende punten worden opgenomen in een modelovereenkomst voor een zzp’er:

 • De gegevens van de zzp’er en van de opdrachtgever/klant.
 • Een beschrijving van de opdracht en de taken die de zzp’er moet gaan uitvoeren.
 • De datum waarop het project van start zal gaan en de (geschatte) einddatum van de opdracht.
 • De prijs/kosten die komen kijken bij de opdracht. Hierbij moet worden vermeld of het bedrag inclusief of exclusief btw is.
 • De wettelijke betaaltermijn, waarbij de zzp’er zelf mag aangeven wat de betaaltermijn is.
 • De wettelijke opzegtermijn. Meestal gaat het om een periode van 1 maand.
 • Informatie over de aansprakelijkheid.
 • Het auteursrecht en eventuele licenties.

Verder moet een goed modelovereenkomst beschikken over de juiste datum en is het nog belangrijk om de overeenkomst te voorzien van een ondertekening.

(Video) EenmansZaken #5: Zo doen zzp'ers hun administratie en boekhouding

Veelgestelde vragen:

Is een modelovereenkomst altijd noodzakelijk?

Het gebruiken van een modelovereenkomst is niet verplicht, mits alle partijen zich aan de afspraken houden. Als de werkzaamheden naar behoren worden uitgevoerd, het loon wordt ontvangen en de opdrachtgever tevreden is, dan is een modelovereenkomst overbodig. Met een modelovereenkomst heeft een zzp’er echter wel zekerheid.

Welke partij moet de modelovereenkomst opstellen?

Zowel de zzp’er als de opdrachtgever zijn verantwoordelijk voor de overeenkomst. Deze partijen mogen verder zelf bepalen of er een modelovereenkomst wordt gebruikt van de Belastingdienst of dat er zelf een modelovereenkomst wordt opgemaakt. Daarnaast zijn er online verschillende sjablonen voor goede modelovereenkomsten te vinden.

Wie is hoofdverantwoordelijk als de Belastingdienst van mening is dat er sprake is van loondienst?

De zzp’er en de opdrachtgever zijn allebei verantwoordelijk voor de modelovereenkomst. Wordt er gewerkt volgens de modelovereenkomst, dan wordt dit niet als loondienst beschouwd. Voordeel hierbij is dat er geen loonbelasting en premies betaald moet worden.

Wat is het risico als een zzp’er geen modelovereenkomst gebruikt?

Een zzp’er die geen modelovereenkomst gebruikt heeft slechts beperkte zekerheid over de arbeidsverhouding. Dit houdt in dat het voor de Belastingdienst niet duidelijk is in hoeverre er sprake is van loondienst. Een modelovereenkomst is verstandig voor het beperken van dit risico.

(Video) Zzp'er worden? Alles wat je moet weten over werk & voor jezelf beginnen || FNV Young & United

Voorbeelden: verschillende soorten modelcontracten

Je kunt een modelovereenkomst van de Belastingdienst voor zzp'ers gebruiken, aan de hand van drie verschillende soorten:

Algemene modelovereenkomst

De meest populaire keuze bij zzp'ers. Met een algemene overeenkomst kun je laten zien dat er geen sprake is van loondienst. Het bewijst dat jij volledig zelfstandig werkt, waardoor een opdrachtgever zich geen zorgen hoeft te maken over loonheffing. Jij kunt aantonen dat je zelfstandige bent, waarmee je niet in loondienst bent.

Voor specifieke branches en beroepsgroepen

In aanvulling op de algemene modelovereenkomsten zijn er verschillende overeenkomsten beschikbaar voor specifieke beroepsgroepen en branches. Dat geldt bijvoorbeeld voor de zorg en andere sectoren. Je werkt volgens de voorwaarden die horen bij de branche of de beroepsgroep, iets dat je aan kunt tonen met de overeenkomst die je sluit met jouw opdrachtgever.

Individuele modelovereenkomst

Blijken de algemene modelovereenkomst en de modellen voor een complete branche niet goed geschikt? Je kunt een individuele modelovereenkomst voor zzp'ers gebruiken, die netjes beschrijft welke relatie jij hebt met je opdrachtgever. Je kunt deze overeenkomst gebruiken als je net zo werkt als alle andere zelfstandigen binnen een specifiek beroep.
Let op: gebruik altijd een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst.

Als je het helemaal anders wilt doen kun je zelf een modelovereenkomst indienen bij de Belastingdienst. Zodra die wordt goedgekeurd heb je de mogelijkheid om daarmee te werken, zodat je jouw relatie met de opdrachtgever officieel kunt beschrijven.

(Video) Wat verdient beter? ZZP of Loondienst?

Is de modelovereenkomst voor zzp'ers al verplicht?

Je bent niet verplicht om een modelovereenkomst voor zzp'ers te gebruiken, zoals het gebruik van de VAR ook niet verplicht was voor alle zelfstandigen. In plaats daarvan ligt de bal bij de opdrachtgever, die moet inschatten of je werkt als zelfstandige.

Een opdrachtgever die twijfelt aan jouw zelfstandigheid zal vragen om een modelovereenkomst. Je kunt daarmee aantonen dat er geen sprake is van loondienst. Dat is prettig voor de opdrachtgever, omdat die in dat geval geen loonheffing zal hoeven inhouden. Jij geeft aan dat je zelfstandig werkt, waardoor je zelf verantwoordelijk bent voor de afdracht van de belangrijke belastingen. Ondertussen zorgt de overeenkomst er ook voor dat jij officieel de vrijheid hebt om het werk uit te voeren op de manier die jij wilt.

Let op: de overheid wilde de wet DBA enkele jaren geleden al invoeren. Dat is niet gelukt, waardoor er sprake is van een langere overgangsperiode. Er ligt nu een plan om de wet DBA op 1 januari 2020 in te laten gaan. Tot die tijd zal de Belastingdienst geen naheffing opleggen als er toch sprake blijkt van een dienstbetrekking, terwijl de werkgever daarvoor geen loonheffing heeft ingehouden en afgedragen. De Belastingdienst heeft aangegeven kwaadwillenden wel te gaan handhaven, dus het is belangrijk om hier netjes mee om te gaan.

Modelcontract in plaats van de VAR

Het modelcontract is voor jou als zzp'er een vervanger van de VAR. Dat was jarenlang dé methode om aan te tonen dat je volledig zelfstandig werkt, waardoor een opdrachtgever geen loonheffing hoeft in te houden en andere belastingen hoeft af te dragen. De VAR is inmiddels afgeschaft, waardoor je als zelfstandige gebruik kunt maken van een modelovereenkomst.

Vind je het lastig om te bepalen hoe je daar in de praktijk mee om moet gaan en gebruik van kunt maken? Kundige adviseurs helpen je daar graag bij. Geef aan hoe jij werkt voor opdrachtgevers, dan zoeken zij voor je uit welke overeenkomst je daarvoor kunt gebruiken. Maak op die manier duidelijk hoe de relatie met jouw opdrachtgever is, om zowel voor jezelf als voor die klant zoveel mogelijk duidelijkheid te bieden.

(Video) Je EIGEN BEDRIJF STARTEN als ZZP'ER, HOE DOE JE DAT, ONDERNEMEN? | 7 TIPS | 7DTV

FAQs

Modelovereenkomst voor zzp'ers: wat is dit? - Boekhouder.nl? ›

Een modelovereenkomst waarin alle afspraken goed zijn vastgelegd biedt meer duidelijkheid en een beter overzicht van de gemaakte afspraken tussen de zzp'er en de opdrachtgever. Op deze manier worden juridische conflicten sneller voorkomen aangezien elke partij precies op de hoogte is van alle vastgestelde voorwaarden.

Wat staat er in een modelovereenkomst? ›

Een modelovereenkomst is een door de Belastingdienst goedgekeurd document. Hierin staan afspraken die de werkrelatie tussen een zzp'er en opdrachtgever verduidelijken. Als u werkt volgens een modelovereenkomst, bent u niet in loondienst. U bent dan een zelfstandige die een opdracht uitvoert.

Is een modelovereenkomst verplicht? ›

De Belastingdienst heeft voor de meeste situaties een modelovereenkomst. Je bepaalt samen met je opdrachtgever welke modelovereenkomst past bij jullie situatie. Je voorkomt schijnzelfstandigheid als je werkt volgens de afspraken in de modelovereenkomst. Het gebruik van een modelovereenkomst is niet verplicht.

Wat voor overeenkomst als je met zzper werkt? ›

Als zzp'er sluit u een overeenkomst met uw opdrachtgevers. Vaak is dat een freelanceovereenkomst. Officieel heet dit 'overeenkomst van opdracht'. In zo'n overeenkomst legt u de afspraken vast waaraan u en de opdrachtgever zich moeten houden.

Welke modelovereenkomst moet ik gebruiken? ›

U kiest daarvoor een modelovereenkomst die past bij de manier waarop de opdrachtnemer voor u gaat werken. Welke? Dat hangt af van de afspraken die u met de opdrachtnemer maakt over de manier van werken. Die moeten ervoor zorgen dat er geen sprake is van loondienst.

Hoelang mag ik als ZZP er zonder onderbreking maximaal voor 1 opdrachtgever werken? ›

Als u meer dan 3 dagen bij 1 opdrachtgever werkt, bent u waarschijnlijk in loondienst bij deze opdrachtgever.

Hoeveel opdrachtgevers moet je hebben als ZZP er? ›

Je zal moeten voldoen aan de eisen van de Belastingdienst voor ondernemerschap. Een van de eisen daarvan is meerdere opdrachtgevers. De Belastingdienst noemt geen getal hoeveel opdrachtgevers je moet hebben, maar zegt simpelweg dat ze van ondernemers 'meerdere opdrachtgevers' verlangen.

Hoe lang mag een ZZP contract duren? ›

Hoe lang mag een overeenkomst van opdracht duren? Daar staat geen vaste termijn voor. Bedenk echter wel, dat hoe langer de overeenkomst duurt, hoe eerder er sprake zal zijn van een verkapte arbeidsovereenkomst. Dit speelt zeker als de opdrachtnemer, al dan niet fulltime, slechts voor één opdrachtgever werkt.

Wat is schijnzelfstandigheid ZZP? ›

Schijnzelfstandig betekent heel simpel gezegd dat je een zelfstandige (zzp'er) lijkt, maar het niet bent volgens de Belastingdienst. Een soort verkapt loondienst dus. Een zzp'er – zelfstandige zonder personeel – bepaalt wanneer hij werkt, op welke manier hij het doet en of hij het werk zelf uitvoert of uitbesteedt.

Waarom een modelovereenkomst? ›

Een modelovereenkomst is een soort contract voor ZZP'ers dat bewijst dat zij daadwerkelijk zelfstandig werken. Hier kunnen opdrachtgevers namelijk om vragen als zij over jouw zelfstandigheid twijfelen.

Wie stelt modelovereenkomst op? ›

Wie stelt de overeenkomst van opdracht op? In de praktijk wordt de overeenkomst van opdracht meestal opgesteld door de opdrachtnemer, op verzoek van de opdrachtgever. De Belastingdienst heeft een register met modelovereenkomsten, maar deze zijn vrij algemeen.

Wat moet er in een zzp contract staan? ›

Een omschrijving van de werkzaamheden die de freelancer in opdracht van de opdrachtgever uitvoert; De verplichtingen van de freelancer en de verplichtingen van de opdrachtgever; De vergoeding die de freelancer ontvangt voor de uitvoering van de werkzaamheden; Een geheimhoudingsbeding.

Kan je zelf een contract opstellen? ›

Kan ik zelf een contract opstellen? Ja, dat kan. Zelf een contract opstellen is soms zelfs aan te raden, wanneer het om kleine belangen gaat. Sterker nog: bij zéér kleine belangen is een contract opstellen vaak niet eens noodzakelijk en is een mondelinge overeenkomst ook voldoende.

Hoe controleert de Belastingdienst schijnzelfstandigheid? ›

Sinds 1 januari 2020 handhaven wij meer bij opdrachtgevers. Dat betekent dat wij correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen kunnen opleggen, eventueel met een boete. Voor we handhaven, zullen we altijd toezicht uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld beginnen met een bedrijfsbezoek en uitmonden in een boekenonderzoek.

Wie is verantwoordelijk voor schijnzelfstandigheid? ›

De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de controle op schijnzelfstandheid.

Hoeveel uur werkt een ZZP er gemiddeld? ›

In 2021 was de gemiddelde arbeidsduur van zzp'ers 35,7 uur per week. Dit zijn de uren die in een normale of gemiddelde werkweek worden gewerkt, waarbij overuren en onbetaalde uren (bijvoorbeeld voor marketing of acquisitie) niet zijn meegerekend.

Hoeveel uur mag je als ZZP er werken per dag? ›

Er zijn geen regels voor werktijden en rusttijden voor u als zzp'er. Behalve als er een gezagsverhouding is tussen de opdrachtgever en u. Dan geldt de Arbeidstijdenwet wel. Deze wet geldt ook als u in het vervoer of in de mijnbouw werkt.

Waarom moet je als ZZP er meerdere opdrachtgevers hebben? ›

Het gaat erom dat de opdrachtgever de mogelijkheid heeft om aanwijzingen over de werkzaamheden te geven. Om te bewijzen dat je als zzp'er wel degelijk zelfstandig bent, zul je in dat geval meerdere opdrachtgevers nodig hebben.

Welke verplichtingen heb je als ZZP er? ›

8 geldzaken die je moet regelen als zzp'er
 1. Zet een zakelijke administratie op. ...
 2. Zet op een vaste dag in de week 'Administratie' in je agenda. ...
 3. Houd privé en zakelijk goed gescheiden. ...
 4. Zoek uit welke belastingen je moet betalen. ...
 5. Hou genoeg geld achter de hand. ...
 6. Bereid je voor op ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Wat zijn je verplichtingen als ZZP? ›

Een eenmanszaak heeft verschillende fiscale verplichtingen, waaronder: Bijhouden van een administratie van alle inkomsten en uitgaven. Aangifte inkomstenbelasting en eventueel een omzetbelastingaangifte bij de Belastingdienst. Verschuldigde inkomsten- en omzetbelasting betalen aan de Belastingdienst.

Hoeveel mag je maximaal verdienen als ZZP er? ›

In principe zit er geen limiet aan hoeveel je mag bijverdienen als zzp'er. Houd er alleen rekening mee dat hoe meer je bijverdient naast je baan in loondienst, hoe hoger je belast wordt. Je extra inkomen wordt namelijk opgeteld bij je inkomen uit je parttime baan. En over dat totaalbedrag betaal je inkomstenbelasting.

Heb je als ZZP recht op pauze? ›

Werk je langer dan 10 uur per dienst, dan heb je recht op 45 minuten pauze.

Wat moet ik aan belasting betalen als ZZP er? ›

Het gaat om de omzetbelasting (BTW) en om de inkomstenbelasting (IB), plus de premie voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). Het is belangrijk om met je online boekhouding goed bij te houden welke bedragen je omzet en hoeveel winst je maakt, zodat je daarover belasting kunt afdragen.

Kan een ZZP er ontslagen worden? ›

Als zzp'er kun je in principe niet ontslagen worden. Ontslag is namelijk iets arbeidsrechtelijks, waar de zzp'er niet onder valt. Een zzp'er werkt als opdrachtnemer voor een opdrachtgever, wat omschreven kan worden als een overeenkomst van opdracht.

Waarom is het belangrijk om als zzp er contracten of overeenkomsten af te sluiten? ›

Door een zzp modelovereenkomst te gebruiken kun jouw klanten zekerheid geven dat er niet sprake is van een arbeidsrelatie. Daarnaast worden in de overeenkomst de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd.

Is schijnzelfstandigheid strafbaar? ›

Werken met een schijnzelfstandige- en als schijnzelfstandige is strafbaar. Als schijnzelfstandigheid wordt vastgesteld leidt dat direct –en met terugwerkende kracht- tot een onjuiste belastingaangifte.

Hoe werkt een modelcontract? ›

Een modelcontract is een energiecontract met variabele tarieven en een contractduur voor onbepaalde tijd. Modelcontracten geven u een overzicht over de variabele tarieven en voorwaarden bij een energieleverancier. Energieleveranciers moeten u altijd een modelcontract aanbieden als u een energiecontract wilt afsluiten.

Wat is het verschil tussen een overeenkomst en een contract? ›

Wat is een overeenkomst of contract? Een contract is een afspraak tussen 2 of meer partijen. Sluit u een contract, dan moet u een bepaalde prestatie leveren of u heeft recht op een prestatie. Een ander woord voor een contract is een overeenkomst.

Wat is een modelovereenkomst Belastingdienst? ›

Algemene modelovereenkomsten

Zij dekken vrijwel alle soorten arbeidsrelaties waarin er geen sprake is van loondienst. Deze modelovereenkomsten zijn algemeen geformuleerd. Daarom is het belangrijk om goed na te gaan of de overeenkomst die u wilt gebruiken, past bij uw opdracht en gemaakte afspraken.

Wat moet er zeker in een overeenkomst staan? ›

In een arbeidscontract staan de afspraken die gemaakt zijn tussen een werknemer en werkgever, zoals de ingangsdatum van het contract, de duur van de overeenkomst, de functie van de werknemer, de arbeidsduur, het salaris en de van toepassing zijnde cao.

Hoe werkt een freelance contract? ›

Een freelance overeenkomst is een overeenkomst waarin wordt afgesproken dat de freelancer als opdrachtnemer een opdracht gaat uitvoeren voor een opdrachtgever. Deze opdracht bestaat vaak uit het verrichten van diensten.

Wat zijn de vereisten van een overeenkomst? ›

Er zijn verschillende voorwaarden voor een rechtsgeldige overeenkomst. Zo moet er een aanbod zijn gedaan die voldoende bepaalbaar is en moet dit aanbod zijn aanvaard. Alle partijen moeten de wil hebben om de overeenkomst aan te gaan volgens de besproken inhoud en voorwaarden. Deze wil moet ook zijn verklaard.

Wat is het verschil tussen opdracht en aanneming van werk? ›

Wat is het verschil tussen een opdracht en aanneming van werk? Het verschil tussen een overeenkomst van opdracht en aanneming van werk is dus of er buiten dienstbetrekking (g)een werk van stoffelijke aard tot stand wordt gebracht voor de opdrachtgever.

Is een overeenkomst van opdracht verplicht? ›

Een overeenkomst van opdracht is niet verplicht, maar wel handig. Door vooraf een overeenkomst van opdracht te gebruiken en tekenen, weten beide partijen waar ze aan toe zijn. Het schept duidelijkheid en beide partijen kunnen ergens op terugvallen.

Kun je onder een mondelinge overeenkomst uit? ›

Het uitgangspunt is dat mondelinge afspraken in beginsel net zo rechtsgeldig zijn als schriftelijke overeenkomsten. Als echter een van de partijen geen uitvoering aan de gemaakte mondelinge afspraak wenst te geven, ondervindt de andere partij in de meeste gevallen bewijsproblemen.

Hoeveel moet je vragen als ZZP er? ›

Een onderzoek van de markt wijst uit dat zzp'ers in hetzelfde vakgebied gemiddelde uurtarieven hebben van tussen de € 45 en € 65. Deze zzp'er heeft de nodige ervaring en besluit daarom te kiezen voor een uurtarief van € 60,-. Iets hoger dan het gemiddeld uurtarief en hoog genoeg om al zijn kosten te kunnen betalen.

Wat zijn de vier voorwaarden voor een overeenkomst? ›

Wat zijn de geldigheidsvoorwaarden van elke overeenkomst?
 • De geldigheidsvereisten waaraan elke overeenkomst moet beantwoorden. Elke overeenkomst moet beantwoorden aan vier geldigheidsvereisten: ...
 • Wilsovereenstemming. ...
 • Handelingsbekwaamheid. ...
 • Een rechtsgeldig voorwerp. ...
 • Oorzaak.
Oct 18, 2019

Hoeveel kost het om een contract op te stellen? ›

U kunt heel eenvoudig een arbeidsovereenkomst opstellen. Het kost in de meeste gevallen rond de € 600,-. (Alleen controleren kost € 400,-.). U laat dat doen door een rechtsbijstandsverzekeraar.

Hoe groot is de kans op controle Belastingdienst ZZP? ›

De Belastingdienst voert regelmatig controles uit op zakelijke administraties. Toch is de kans op een boekenonderzoek volgens cijfers van de Belastingdienst klein, met 0,4% voor kleine ondernemingen en 2,5% voor middelgrote ondernemingen.

Hoe lang mag je als ZZP er voor 1 opdrachtgever werken? ›

Als u meer dan 3 dagen bij 1 opdrachtgever werkt, bent u waarschijnlijk in loondienst bij deze opdrachtgever. Als u daarnaast nog bij een andere opdrachtgever minder dan 4 dagen werkt, valt u voor dat werk wél onder de regeling.

Welke bedragen controleert de Belastingdienst? ›

De Belastingdienst controleert alle 12 miljoen aangiftes inkomstenbelasting die elk jaar binnenkomen. Want controleren behoort tot onze kerntaak. Dat moeten we doen, zodat we juist en volledig belastingen kunnen heffen en innen.

Waar is een ZZP er verantwoordelijk voor? ›

Wanneer ben ik als zzp'er aansprakelijk voor schade? Als u als ondernemer (onbedoeld) financiële of fysieke schade veroorzaakt, dan kunt u aansprakelijk gesteld worden om de nadelige gevolgen te compenseren. Schade kan bijvoorbeeld ontstaan door een ongeluk tijdens het klussen of het (te laat) leveren van goederen.

Wat moet er in een overeenkomst van opdracht staan? ›

Overeenkomst van opdracht, de inhoud
 • Vermeld expliciet dat het om een OVO gaat.
 • Noem de gegevens van opdrachtgever en opdrachtnemer.
 • Omschrijf de specifieke werkzaamheden.
 • Noem begin- en einddatum van de opdracht.
 • Noteer de prijs van de werkzaamheden, inclusief of exclusief btw.
 • Vermeld onkostenvergoedingen.
Mar 6, 2023

Is een overeenkomst verplicht? ›

Een overeenkomst van opdracht is niet verplicht, maar wel handig. Door vooraf een overeenkomst van opdracht te gebruiken en tekenen, weten beide partijen waar ze aan toe zijn. Het schept duidelijkheid en beide partijen kunnen ergens op terugvallen.

Kan iedereen een contract opstellen? ›

Ja, dat kan. Zelf een contract opstellen is soms zelfs aan te raden, wanneer het om kleine belangen gaat. Sterker nog: bij zéér kleine belangen is een contract opstellen vaak niet eens noodzakelijk en is een mondelinge overeenkomst ook voldoende.

Is een handtekening nodig voor een overeenkomst? ›

Naar Nederlands recht is een schriftelijke overeenkomst hoe dan ook niet verplicht (behoudens een aantal uitzonderingen). Ook zonder jouw handtekening te plaatsen kan je dus worden gehouden tot wat door de partijen werd overeengekomen.

Wat zijn de 4 Wilsgebreken? ›

Een wilsgebrek is het gebrekkig tot stand komen van de wil tot het sluiten van een overeenkomst, waardoor een overeenkomst vernietigbaar kan zijn. Hiervan is sprake bij bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden of dwaling.

Videos

1. Mediabedrijf trekt zakken zzp'ers leeg
(Radar AVROTROS)
2. Arbeidsrelaties - Arbeidsovereenkomst & Overeenkomst van ZZP'er | Bedrijfseconomie | havo + vwo
(Schuit Legt Uit)
3. EenmansZaken #2: Het leukste aan zzp'er zijn én de nadelen
(De Ondernemer)
4. De nieuwe belastingregels voor ZZP’ers en freelancers uitgelegd in minder dan 5 minuten
(Martijn Muller)
5. Webinar: Starten als zzp'er
(Ondernemersplein)
6. Zzp’ers in de zorg in tien minuten | VvAA
(VvAA)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Clemencia Bogisich Ret

Last Updated: 04/05/2023

Views: 6168

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Clemencia Bogisich Ret

Birthday: 2001-07-17

Address: Suite 794 53887 Geri Spring, West Cristentown, KY 54855

Phone: +5934435460663

Job: Central Hospitality Director

Hobby: Yoga, Electronics, Rafting, Lockpicking, Inline skating, Puzzles, scrapbook

Introduction: My name is Clemencia Bogisich Ret, I am a super, outstanding, graceful, friendly, vast, comfortable, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.